0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 23.75 8760.00 2.00 12.00 46.00 49.26 60.79 8760.00 545.00 157.00 39.00 11.00 0.00 0.00 351.00 70.51 115.75 Minute
  2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 41.39 8112.00 46.00 107.00 202.00 75.53 87.45 8112.00 2090.00 964.00 387.00 228.00 16.00 0.00 1648.00 105.70 194.00 Minute
  2009 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 31.46 8159.00 13.00 42.00 106.00 63.91 79.35 8159.00 1191.00 438.00 115.00 54.00 1.00 0.00 859.00 85.70 140.30 Minute
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 22.57 337.62 2.00 16.00 49.00 53.46 70.38 8103.00 585.00 235.00 76.00 34.00 0.00 0.00 447.00 78.47 136.03 Hour
  2009 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 31.77 329.75 10.00 45.00 98.00 62.98 77.76 7914.00 987.00 407.00 153.00 84.00 4.00 0.00 744.00 89.20 163.30 Hour
  2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 26.75 8647.00 13.00 29.00 70.00 66.89 105.69 8647.00 841.00 348.00 145.00 103.00 27.00 6.00 645.00 86.18 260.59 Minute
  2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 38.73 7144.00 35.00 63.00 140.00 89.90 118.54 7144.00 1564.00 716.00 321.00 210.00 47.00 8.00 1215.00 109.54 311.00 Minute
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 28.33 341.67 11.00 31.00 76.00 66.71 101.02 8200.00 841.00 366.00 141.00 86.00 14.00 0.00 648.00 87.20 184.93 Hour
  1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 27.06 8692.00 10.00 23.00 68.00 68.09 108.85 8692.00 773.00 260.00 97.00 68.00 14.00 3.00 537.00 79.50 236.20 Minute
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 33.06 341.29 17.00 47.00 116.00 70.18 100.11 8191.00 1249.00 493.00 157.00 85.00 10.00 0.00 906.00 89.55 169.33 Hour
  1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 87 29.41 8748.00 8.00 25.00 98.00 63.45 74.89 8748.00 819.00 186.00 67.00 36.00 6.00 1.00 510.00 73.10 212.50 Minute
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 657 31.39 346.00 16.00 40.00 112.00 64.32 77.07 8304.00 1141.00 344.00 76.00 33.00 0.00 0.00 807.00 81.80 139.33 Hour
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 45.00 8760.00 8760.00 0.00 113.00 119.02 579.00 0.00 0.00 128.00 1427.44 4203.73 1523.70 Minute
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 58.53 336.54 8077.00 4.00 162.00 130.26 1433.00 0.00 0.00 146.70 7133.98 13127.50 3157.22 Hour
  2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 42.48 8715.00 8715.00 1.00 103.00 131.20 417.00 0.00 0.00 164.54 1287.87 2207.82 1110.95 Minute
  2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 40.54 137.92 3310.00 0.00 23.00 104.84 185.00 0.00 0.00 176.00 6247.16 4054.94 919.81 Hour
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 54.61 338.96 8135.00 1.00 164.00 135.34 1062.00 0.00 0.00 163.50 6616.55 10038.19 2694.23 Hour
  1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 41.38 8783.00 8783.00 6.00 101.00 148.80 816.00 1.00 0.00 181.40 3774.90 9097.60 2270.04 Minute
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 61.37 340.75 8178.00 27.00 228.00 168.10 2101.00 6.00 0.00 201.67 10368.63 23681.14 5766.45 Hour
  1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 86 35.98 8659.00 8659.00 0.00 63.00 109.34 316.00 0.00 0.00 128.10 1552.40 2644.00 840.13 Minute
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 1187 49.66 342.83 8228.00 1.00 127.00 121.83 538.00 0.00 0.00 132.33 2152.31 4934.24 1612.81 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2009 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 2.58 2.22 363.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8725.00 19.80 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 1.32 0.79 338.00 5.96 0.00 0.00 0.00 0.00 8102.00 19.40 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.43 2.53 336.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 8083.00 34.70 10.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Göteborg 15826 Urban Background 987 4.74 6.24 365.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.23 6.29 362.00 14.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8703.00 42.77 15.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 5.65 3.32 118.00 20.98 0.00 0.00 0.00 0.00 3195.00 142.00 27.60 3.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 3.62 2.80 349.00 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8390.00 19.11 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1996 Göteborg 15826 Urban Background 987 5.80 6.51 364.00 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 5.80 6.50 364.00 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 8746.00 63.70 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1996 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.22 8.24 341.00 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8189.00 70.10 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1991 Göteborg 15826 Urban Background 987 10.33 13.59 343.00 92.13 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1991 Göteborg Femman 8577 Urban Background 84 10.35 13.60 343.00 91.06 1.00 1.00 0.00 0.00 8219.00 159.10 34.70 12.00 2.00 0.00 0.00 Hour
  1991 Göteborg Järntorget 9345 Urban Background 990 6.16 9.68 332.00 70.25 2.00 0.00 0.00 0.00 8045.00 127.33 26.43 11.00 0.00 0.00 0.00 Hour