0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • Black Carbon (black_carbon)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel sot µg/m³ Antal dygn Antal timmar Max dygn sot µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 411 0.63 324.00 7776.00 2.96 Hour
 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 172 3.60 315.08 7562.00 Hour
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 297 4.25 361.08 8666.00 Hour
  2000 Sprängkullsgatan 1177 Urban Traffic 1416 7.24 177.00 Week
 • CO (Carbon monoxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel CO mg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h CO > 10 mg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h CO > 7 mg/m³ (ÖUT=0) Antal dagar med gl8h CO > 5 mg/m³ (NUT=0) Max 8h glidande medelvärde CO mg/m³ (NUT=5, ÖUT=7, MKN=10) Tidsupplösning
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 2024 0.23 364.92 8758.00 0.00 0.00 0.00 1.85 Hour
 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 34.82 8478.00 25.00 68.00 139.00 83.01 115.02 8478.00 1540.00 778.00 374.00 249.00 48.00 1.00 1230.00 110.01 207.09 Minute
  2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 34.65 8600.00 27.00 61.00 140.00 76.10 120.07 8600.00 1588.00 744.00 311.00 188.00 21.00 3.00 1232.00 101.35 228.35 Minute
  2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.61 8390.00 65.00 124.00 211.00 105.17 132.26 8390.00 2395.00 1248.00 659.00 464.00 108.00 8.00 1907.00 127.01 253.62 Minute
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 298 35.57 8331.00 23.00 54.00 140.00 80.54 129.78 8331.00 1470.00 627.00 279.00 173.00 32.00 8.00 1104.00 100.90 259.00 Minute
  2011 Göteborg Järntorget 6 24979 Urban Traffic 658 28.96 322.71 10.00 25.00 64.00 70.43 109.88 7745.00 827.00 363.00 156.00 102.00 14.00 0.00 608.00 90.10 178.30 Hour
  2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 167 44.98 5999.00 40.00 83.00 147.00 87.79 106.18 5999.00 1926.00 919.00 399.00 237.00 13.00 0.00 1525.00 113.00 180.00 Minute
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 169 35.68 195.75 4698.00 1.00 21.00 122.02 145.00 3.00 2.00 313.00 1968.00 2503.78 925.15 Hour
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 20.44 8195.00 15.00 39.00 73.00 50.00 38.43 95.93 Minute
  2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 16.48 8427.00 0.00 16.00 51.00 32.00 29.55 49.65 Minute
  2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 23.17 8757.00 17.00 57.00 103.00 74.00 42.15 93.85 Minute
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 299 22.92 8625.00 21.00 42.00 103.00 59.00 40.00 80.29 Minute
  2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 171 24.49 7351.00 19.00 42.00 93.00 62.00 38.68 150.26 Minute
 • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
  2017 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 300 6.05 8064.00 6.00 31.48 39.93 Minute
  2011 Göteborg Haga 11636 Urban Traffic 300 10.21 8647.00 9.00 32.35 50.94 Minute
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2011 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.01 1.55 360.00 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 8673.00 62.30 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Göteborg Gårda 9028 Urban Traffic 170 2.95 4.04 212.00 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5541.00 113.00 10.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour