0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Pjungserud 38940 Rural Background 4576 0.33 0.36 337.00 Month
  2018 Pjungserud 38940 Rural Background 4576 0.37 0.43 365.00 Month
  2017 Pjungserud 38940 Rural Background 4576 0.35 0.36 332.00 Month
  2017 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.35 0.32 332.00 Month
  2016 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.28 0.38 366.00 Month
  2015 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.42 0.65 350.00 Month
  2014 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.58 0.52 365.00 Month
  2013 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.34 0.43 365.00 Month
  2012 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.31 0.41 300.00 Month
  2011 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.38 0.51 332.00 Month
  2010 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.38 0.52 364.00 Month
  2009 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.35 0.36 365.00 Month
  2008 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.29 0.36 366.00 Month
  2007 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.30 0.57 364.00 Month
  2006 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.67 0.86 334.00 Month
  2005 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.48 0.57 365.00 Month
  2004 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.64 0.57 366.00 Month
  2003 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.57 0.72 365.00 Month
  2002 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.45 0.51 333.00 Month
  2001 Sjöängen 604 Rural Background 1098 0.53 1.01 333.00 Month
  2000 Sjöängen 603 Rural Background 1788 0.42 0.44 334.00 Month
  1999 Sjöängen 603 Rural Background 1788 0.46 0.62 365.00 Month
  1998 Sjöängen 603 Rural Background 1788 0.43 0.63 363.00 Month
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day