0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2006 Färgelanda,Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 10.94 117.00 0.00 1.00 6.00 3.00 20.97 38.32 Day
    2005 Färgelanda,Luft I Väst 11672 Urban Background 1488 7.05 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 18.34 Day