0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2014 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 74.35 153.00 Month
  2013 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 72.09 214.00 Month
  2012 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 68.94 211.00 Month
  2011 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 69.37 154.00 Month
  2010 Ålleberg 21732 Rural-Regional Background 1973 62.44 211.00 Month