0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2006 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 2.24 1.83 89.00 Month
  2006 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 2.00 1.65 89.00 Month
  2006 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 1.71 1.40 89.00 Month
  2005 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 1.21 1.06 143.00 Month
  2005 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 1.10 0.98 152.00 Month
  2005 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 0.98 0.91 152.00 Month
  2004 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 0.86 81.00 Month
  2004 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 0.90 92.00 Month
  2004 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 0.81 80.00 Month
  2001 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 1.89 1.77 90.00 Month
  2001 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 1.94 1.77 91.00 Month
  2001 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 2.27 2.06 91.00 Month
  2000 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 1.37 1.04 184.00 Month
  2000 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 1.31 1.00 183.00 Month
  2000 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 1.80 1.73 184.00 Month
  1999 Hässleholm, Adseke 8237 Rural Background 1008 0.99 93.00 Month
  1999 Hässleholm, Hovdala 8236 Rural Background 1009 0.97 93.00 Month
  1999 Hässleholm, Tätort 8235 Urban Background 1010 1.68 93.00 Month
  1994 Hässleholm 123 Urban Background 1007 4.09 4.91 90.00 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Hässleholm 123 Urban Background 1007 5.72 91.00 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Hässleholm 123 Urban Background 1007 9.73 9.47 90.00 53.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Hässleholm 123 Urban Background 1007 11.83 13.49 180.00 110.00 2.00 1.00 1.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Hässleholm 123 Urban Background 1007 13.60 12.41 134.00 63.60 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Hässleholm 123 Urban Background 1007 14.97 16.23 181.00 119.50 6.00 3.00 1.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Hässleholm 123 Urban Background 1007 12.69 91.00 46.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day