0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 1.09 0.94 61.00 Month
  2005 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 1.41 1.02 61.00 Month
  2005 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 1.13 0.91 61.00 Month
  2004 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 0.91 1.00 185.00 Month
  2004 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 0.88 0.94 185.00 Month
  2004 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 0.77 93.00 Month
  2003 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 1.26 1.20 159.00 Month
  2003 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 1.20 1.22 188.00 Month
  2003 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 2.07 1.75 96.00 Month
  2002 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 0.93 0.83 183.00 Month
  2002 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 0.94 0.89 183.00 Month
  2002 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 1.31 1.32 183.00 Month
  2001 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 0.98 1.16 184.00 Month
  2001 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 1.29 1.43 184.00 Month
  2001 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 2.05 2.37 184.00 Month
  2000 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 1.04 0.91 184.00 Month
  2000 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 1.07 1.08 184.00 Month
  2000 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 1.89 1.76 184.00 Month
  1999 Kristianstad, Isgrannatorp 8223 Rural Background 1033 0.87 92.00 Month
  1999 Kristianstad, Nöbbelöv 8222 Rural Background 1034 1.12 92.00 Month
  1999 Kristianstad, Tätort 8221 Urban Traffic 1035 1.80 93.00 Month
  1994 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 4.50 5.57 88.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 5.49 4.68 177.00 54.20 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 4.65 4.89 183.00 29.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 7.13 8.45 171.00 45.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 9.23 10.44 180.00 79.30 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Kristianstad 130 Urban Traffic 1779 10.71 91.00 66.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day