0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355.00 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484.00 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
  2019 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 2.25 2.18 348.00 8.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8372.00 39.43 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2018 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 1.56 1.76 357.00 5.09 0.00 0.00 0.00 0.00 8597.00 59.18 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2017 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 1.93 2.16 339.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8269.00 127.76 5.83 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2016 Trelleborg Hamngatan 155531 Urban Traffic 2047 2.32 2.53 360.00 9.31 0.00 0.00 0.00 0.00 8658.00 66.42 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.84 3.15 314.00 17.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.36 2.23 295.00 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2012 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.27 2.34 298.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2011 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 2.52 4.03 290.00 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2010 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 3.91 3.76 59.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2009 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 3.70 3.05 108.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2008 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 4.12 6.76 160.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.31 1.34 143.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2007 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 9.08 57.00 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.46 1.62 166.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month
  2006 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 2.83 2.37 95.00 Month
  2006 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 6.05 5.48 64.00 Month
  2005 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.96 1.83 167.00 Month
  2005 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 4.90 4.98 165.00 Month
  2004 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 4.38 2.83 34.00 Month
  2004 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 2.24 2.58 176.00 Month
  2004 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 5.16 80.00 Month
  2003 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 3.04 2.85 156.00 Month
  2003 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 2.81 2.53 182.00 Month
  2003 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 6.40 5.06 91.00 Month
  2002 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 1.85 1.71 181.00 Month
  2002 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.77 1.67 184.00 Month
  2002 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 7.23 8.49 180.00 Month
  2001 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 8.50 11.32 60.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 2.53 3.24 180.00 Month
  2001 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.76 2.44 180.00 Month
  2001 Trelleborg, Tätort 9491 Urban Background 1125 6.16 85.00 Month
  2000 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 10.56 8.95 173.00 57.70 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 2.68 2.04 127.00 Month
  2000 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 2.32 1.78 184.00 Month
  1999 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 10.66 10.67 173.00 42.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Trelleborg, Maglarp 8190 Rural Background 1123 2.19 88.00 Month
  1999 Trelleborg, Smygehamn 8191 Rural Background 1124 1.84 87.00 Month
  1998 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 9.97 8.33 158.00 34.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 8.13 9.42 180.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 9.65 91.00 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 12.50 14.17 90.00 54.20 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 13.58 12.18 181.00 74.70 4.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Trelleborg 1081 Urban Background 1791 13.04 89.00 56.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day