0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.25 1.43 332.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 8163.00 103.04 6.20 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2019 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.02 1.20 334.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8147.00 32.39 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.60 1.56 349.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 8425.00 48.39 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.36 1.24 345.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00 8347.00 45.55 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.95 2.12 342.00 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8299.00 57.70 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.56 1.76 349.00 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8455.00 39.60 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 1.69 1.84 284.00 18.96 0.00 0.00 0.00 0.00 6887.00 68.18 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.38 165.00 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3995.00 38.73 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2015 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.12 2.83 322.00 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 7775.00 33.78 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2015 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.05 2.14 323.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7738.00 32.36 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.89 3.09 353.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 8468.00 49.35 12.18 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.90 2.16 346.00 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 8370.00 45.03 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Landskrona, Rönneberga 18478 Rural Background 1044 1.54 1.52 153.00 Month
  2014 Landskrona, Ven 9066 Rural Background 1047 1.31 1.11 154.00 Month
  2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.70 2.38 352.00 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 8480.00 180.79 6.35 1.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.03 1.81 354.00 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8500.00 140.49 5.35 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Landskrona, Rönneberga 18478 Rural Background 1044 1.07 0.95 154.00 Month
  2013 Landskrona, Ven 9066 Rural Background 1047 0.74 0.77 151.00 Month
  2012 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 0.96 0.91 92.00 Month
  2012 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.21 2.80 360.00 11.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8649.00 56.04 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.20 3.03 360.00 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8637.00 29.64 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Landskrona, Rönneberga 18478 Rural Background 1044 1.06 92.00 Month
  2012 Landskrona, Ven 9066 Rural Background 1047 0.81 92.00 Month
  2011 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 0.92 1.00 83.00 Month
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.61 2.05 333.00 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 8038.00 35.28 9.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.75 2.06 352.00 9.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8478.00 35.44 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 1.60 1.41 95.00 Month
  2010 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 2.52 360.00 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8634.00 40.02 9.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 1.90 357.00 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 8588.00 29.11 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 1.42 1.39 183.00 Month
  2009 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 3.16 Hour
  2009 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.30 359.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 1.16 1.33 154.00 Month
  2008 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 3.13 3.02 365.00 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 8744.00 36.32 12.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.48 2.48 365.00 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8743.00 30.98 9.22 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 1.42 1.42 184.00 Month
  2007 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1041 3.35 3.38 317.00 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7667.00 32.01 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Landskrona Storgatan 24 20484 Urban Background 1042 2.64 2.43 317.00 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 7669.00 26.09 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1043 1.30 31.00 Month
  2006 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 2.94 2.35 59.00 Month
  2005 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 1.79 1.64 174.00 Month
  2004 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 1.60 87.00 Month
  2003 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 2.64 2.55 123.00 Month
  2003 Landskrona, Saxtorp 8217 Rural Background 1045 3.04 2.05 61.00 Month
  2003 Landskrona, Ven Extra 8216 Rural Background 1048 2.99 2.14 61.00 Month
  2002 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 1.90 1.65 156.00 Month
  2002 Landskrona, Saxtorp 8217 Rural Background 1045 1.61 1.67 183.00 Month
  2002 Landskrona, Ven Extra 8216 Rural Background 1048 1.50 1.37 185.00 Month
  2001 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 2.92 2.35 90.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 1046 97.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2001 Landskrona, Saxtorp 8217 Rural Background 1045 2.03 2.40 183.00 Month
  2001 Landskrona, Ven Extra 8216 Rural Background 1048 1.99 2.38 178.00 Month
  2000 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 1.82 1.78 161.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Landskrona, Saxtorp 8217 Rural Background 1045 3.13 5.40 125.00 Month
  2000 Landskrona, Ven Extra 8216 Rural Background 1048 1.88 1.39 123.00 Month
  1999 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 2.05 2.42 144.00 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Landskrona, Ven Extra 8216 Rural Background 1048 1.39 10.00 Month
  1998 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 2.45 2.19 169.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 2.13 3.00 173.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 5.40 6.45 168.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 5.51 4.49 169.00 32.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 4.56 6.36 179.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 7.05 6.48 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 6.67 7.17 123.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 10.27 10.10 90.00 58.90 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 9.98 9.44 149.00 59.50 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 12.95 17.08 111.00 41.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Landskrona Polishuset 134 Urban Background 147 16.84 85.00 63.30 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day