1 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.46 355.54 0.00 0.00 2.00 30.75 42.90 8533.00 68.00 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 39.00 41.68 91.09 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 13.35 337.50 0.00 0.00 4.00 32.02 38.84 8100.00 69.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 43.00 43.09 105.68 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 356.92 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566.00 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 14.36 349.38 0.00 2.00 8.00 36.44 51.94 8385.00 147.00 35.00 9.00 6.00 0.00 0.00 97.00 52.08 116.08 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.85 266.08 0.00 1.00 5.00 35.31 50.97 6386.00 69.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 43.80 98.23 Hour
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 64.51 351.46 8435.00 9.00 207.00 141.87 2055.00 0.00 0.00 164.34 11463.69 20146.22 4399.32 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 55.49 336.50 8076.00 1.00 161.00 120.82 910.00 0.00 0.00 135.52 4449.39 6300.63 2334.06 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 357.62 8583.00 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 45.24 338.67 8128.00 0.00 51.00 93.66 128.00 0.00 0.00 158.00 711.60 1311.29 387.51 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 54.13 266.25 6390.00 2.00 87.00 123.44 275.00 0.00 0.00 128.62 1759.21 2579.13 1066.45 Hour
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 12.67 284.00 2.00 10.00 18.00 14.00 22.55 56.92 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 15.48 341.00 1.00 12.00 36.00 23.00 25.79 67.08 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 10.63 357.00 1.00 6.00 14.00 7.00 19.40 57.73 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 10.22 357.00 0.00 1.00 5.00 1.00 17.49 42.48 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 11.54 263.00 0.00 2.00 9.00 6.00 20.18 40.37 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month