1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.74 0.85 349 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8484 7.14 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365 Month
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.96 0.75 356 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8580 8.11 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365 Month
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335 Month
  2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.37 1.86 303 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7382 12.89 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364 Month