1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 15.08 15.39 361 Month
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.74 0.85 349 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8484 7.14 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365 Month
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.96 0.75 356 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8580 8.11 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365 Month
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335 Month
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.80 0.83 341 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 8292 9.54 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364 Month
  2015 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.78 0.99 338 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8165 12.60 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.40 1.84 353 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8475 27.06 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.90 1.69 335 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8095 11.68 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.14 1.25 275 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 6744 11.85 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85 Month
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.41 1.45 320 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7934 174.84 5.39 2.00 2.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365 Month
  2010 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.25 1.52 350 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8450 18.28 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33 Month
  2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.37 1.86 303 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7382 12.89 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364 Month
  2008 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.50 1.89 350 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8456 14.65 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315 Month
  2007 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.10 1.79 332 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8109 23.23 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364 Month
  2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.02 2.52 295 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7310 41.48 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365 Month
  2005 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.18 2.05 286 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7016 20.88 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.77 2.55 329 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7912 40.77 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 3.92 2.94 77 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1956 27.56 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.24 2.64 331 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8078 35.42 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.49 3.28 333 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8098 39.27 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 3.63 6.80 337 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8125 27.91 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.96 6.21 347 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 8401 42.72 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1998 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 4.07 5.18 287 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7204 38.26 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.45 8.55 307 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7474 60.36 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 7.64 8.01 335 52.16 1.00 0.00 0.00 0.00 8115 90.76 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1995 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.41 7.53 317 61.52 3.00 0.00 0.00 0.00 7896 123.76 34.97 5.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.68 9.81 329 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8039 101.84 25.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1993 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.76 8.65 327 83.25 4.00 2.00 0.00 0.00 7924 180.20 42.51 21.00 3.00 0.00 0.00 Hour
  1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.27 8.09 332 72.49 2.00 0.00 0.00 0.00 8131 141.06 38.04 7.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1991 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 7.74 11.80 212 80.55 2.00 1.00 0.00 0.00 5684 147.00 36.43 8.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1990 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 8.59 12.99 255 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 6859 178.00 45.28 18.00 1.00 0.00 0.00 Hour