1 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.21 353 0.00 0.00 0.00 25.51 34.38 8482 23.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 33.80 79.60 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.46 356 0.00 0.00 2.00 30.75 42.90 8533 68.00 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 39.00 41.68 91.09 Hour
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365 Month
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.49 358 0.00 0.00 0.00 23.05 29.70 8592 22.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 33.47 81.80 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 13.35 338 0.00 0.00 4.00 32.02 38.84 8100 69.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 43.00 43.09 105.68 Hour
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365 Month
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 9.37 353 0.00 0.00 2.00 24.11 45.79 8465 29.00 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.00 35.83 90.90 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335 Month
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 252 10.45 348 0.00 0.00 2.00 28.21 43.60 8363 48.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 40.01 87.45 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 14.36 349 0.00 2.00 8.00 36.44 51.94 8385 147.00 35.00 9.00 6.00 0.00 0.00 97.00 52.08 116.08 Hour
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364 Month