0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2020 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 11.00 329 0.00 0.00 0.00 23.14 30.83 7893 24.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 32.82 83.28 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.46 356 0.00 0.00 2.00 30.75 42.90 8533 68.00 12.00 2.00 0.00 0.00 0.00 39.00 41.68 91.09 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 13.35 338 0.00 0.00 4.00 32.02 38.84 8100 69.00 14.00 5.00 2.00 0.00 0.00 43.00 43.09 105.68 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.10 357 0.00 2.00 6.00 32.85 57.21 8566 104.00 31.00 11.00 6.00 0.00 0.00 76.00 46.57 136.75 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 14.36 349 0.00 2.00 8.00 36.44 51.94 8385 147.00 35.00 9.00 6.00 0.00 0.00 97.00 52.08 116.08 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1987 12.85 266 0.00 1.00 5.00 35.31 50.97 6386 69.00 24.00 4.00 0.00 0.00 0.00 50.00 43.80 98.23 Hour