0 / 1

Län

2 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 10.63 357 1.00 6.00 14.00 7.00 19.40 57.73 Hour
    2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1989 10.22 357 0.00 1.00 5.00 1.00 17.49 42.48 Hour