0 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2020 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 48.77 334 8027 0.00 96.00 119.63 521.00 0.00 0.00 127.48 2609.49 5968.16 1452.85 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 64.51 351 8435 9.00 207.00 141.87 2055.00 0.00 0.00 164.34 11463.69 20146.22 4399.32 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 55.49 336 8076 1.00 161.00 120.82 910.00 0.00 0.00 135.52 4449.39 6300.63 2334.06 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 358 8583 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 45.24 339 8128 0.00 51.00 93.66 128.00 0.00 0.00 158.00 711.60 1311.29 387.51 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 54.13 266 6390 2.00 87.00 123.44 275.00 0.00 0.00 128.62 1759.21 2579.13 1066.45 Hour