1 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 60.19 351.21 8429.00 2.00 179.00 122.43 1271.00 0.00 0.00 141.24 3784.75 8617.49 2786.81 Hour
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.82 348.08 8354.00 6.00 153.00 139.37 1421.00 0.00 0.00 162.63 7181.70 14433.76 3373.30 Hour
  2019 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 64.51 351.46 8435.00 9.00 207.00 141.87 2055.00 0.00 0.00 164.34 11463.69 20146.22 4399.32 Hour
  2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 58.91 337.88 8109.00 2.00 171.00 126.69 1049.00 0.00 0.00 134.14 6185.83 8413.73 2723.54 Hour
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.94 356.29 8551.00 2.00 170.00 129.75 1184.00 0.00 0.00 142.50 7211.85 9991.36 2782.90 Hour
  2018 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 55.49 336.50 8076.00 1.00 161.00 120.82 910.00 0.00 0.00 135.52 4449.39 6300.63 2334.06 Hour
  2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.49 352.38 8457.00 0.00 110.00 100.48 487.00 0.00 0.00 109.10 1199.97 1900.75 1035.39 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 50.77 352.04 8449.00 0.00 84.00 117.92 265.00 0.00 0.00 127.60 1280.21 1639.52 712.90 Hour
  2017 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 50.78 357.62 8583.00 0.00 87.00 110.38 725.00 0.00 0.00 121.43 2968.99 5312.47 1302.00 Hour
  2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 60.61 350.75 8418.00 0.00 159.00 108.35 809.00 0.00 0.00 119.60 3579.42 4263.02 1834.49 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 48.93 348.33 8360.00 0.00 66.00 113.13 277.00 0.00 0.00 136.22 1659.81 2054.35 727.02 Hour
  2016 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 45.24 338.67 8128.00 0.00 51.00 93.66 128.00 0.00 0.00 158.00 711.60 1311.29 387.51 Hour
  2015 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 46.96 340.29 8167.00 0.00 16.00 83.85 30.00 0.00 0.00 94.40 72.35 83.36 78.32 Hour
  2015 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 53.88 342.00 8208.00 0.00 97.00 115.87 330.00 0.00 0.00 122.83 1459.18 2775.19 978.88 Hour
  2015 Lund Trollebergsvägen 38350 Urban Traffic 1988 54.13 266.25 6390.00 2.00 87.00 123.44 275.00 0.00 0.00 128.62 1759.21 2579.13 1066.45 Hour
  2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 48.72 353.29 8479.00 0.00 56.00 112.29 169.00 0.00 0.00 117.98 625.64 814.55 480.27 Hour
  2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 45.49 352.79 8467.00 1.00 66.00 131.62 292.00 0.00 0.00 140.70 1964.92 2860.31 808.23 Hour
  2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 50.29 344.38 8265.00 0.00 80.00 103.56 375.00 0.00 0.00 108.30 1116.46 1734.30 899.11 Hour
  2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 53.12 336.21 8069.00 0.00 127.00 109.23 754.00 0.00 0.00 122.46 3300.41 4706.52 1760.38 Hour
  2012 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.34 360.54 8653.00 0.00 126.00 113.80 590.00 0.00 0.00 129.11 2369.32 3584.27 1557.03 Hour
  2012 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 41.62 279.29 6703.00 0.00 34.00 109.14 109.00 0.00 0.00 127.15 1149.46 1671.87 461.55 Hour
  2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.45 325.04 7801.00 3.00 125.00 124.40 662.00 0.00 0.00 131.54 3098.85 5116.80 1836.86 Hour
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 48.99 327.38 7857.00 0.00 85.00 115.49 396.00 0.00 0.00 118.65 2258.91 4255.64 1149.20 Hour
  2010 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 55.63 307.12 7371.00 0.00 124.00 114.01 475.00 0.00 0.00 122.22 2887.28 3601.01 1500.49 Hour
  2010 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 55.32 352.08 8450.00 2.00 157.00 145.91 630.00 0.00 0.00 153.70 4549.82 5896.25 1854.93 Hour
  2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 54.34 316.17 7588.00 0.00 106.00 107.34 683.00 0.00 0.00 119.51 2913.25 5630.60 1687.61 Hour
  2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.94 309.46 7427.00 0.00 104.00 107.15 502.00 0.00 0.00 117.63 3034.58 5015.56 1561.67 Hour
  2008 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.20 359.08 8618.00 0.00 138.00 117.13 696.00 0.00 0.00 125.79 4662.46 5799.50 1793.01 Hour
  2008 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 59.28 352.12 8451.00 4.00 176.00 125.47 1406.00 0.00 0.00 135.89 10332.18 13900.61 3283.44 Hour
  2007 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 58.23 362.29 8695.00 2.00 177.00 127.12 1322.00 0.00 0.00 140.91 4332.38 7527.15 2733.37 Hour
  2007 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 54.43 341.17 8188.00 0.00 119.00 115.83 706.00 0.00 0.00 123.09 2938.70 5108.35 1698.44 Hour
  2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 63.24 352.75 8466.00 8.00 228.00 149.67 1731.00 0.00 0.00 157.85 9853.38 12909.84 3851.30 Hour
  2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 62.42 300.71 7217.00 7.00 167.00 133.86 1511.00 0.00 0.00 147.85 10586.44 13606.34 4178.82 Hour
  2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 59.27 352.58 8462.00 1.00 190.00 135.89 1279.00 0.00 0.00 173.40 4251.32 6821.87 2705.78 Hour
  2005 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.73 288.54 6925.00 1.00 121.00 121.49 1079.00 0.00 0.00 131.35 3813.53 8216.88 2548.55 Hour
  2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 52.96 345.04 8281.00 0.00 125.00 112.73 590.00 0.00 0.00 116.20 1346.25 3030.97 1387.38 Hour
  2004 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 54.96 329.21 7901.00 0.00 136.00 110.73 752.00 0.00 0.00 116.81 2093.22 5181.48 1848.84 Hour
  2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 52.91 344.12 8259.00 0.00 115.00 105.99 517.00 0.00 0.00 112.89 1196.46 2816.00 1272.64 Hour
  2003 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 51.71 81.00 1944.00 0.00 25.00 96.63 211.00 0.00 0.00 106.76 1568.45 Hour
  2002 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 53.06 334.04 8017.00 0.00 130.00 105.06 621.00 0.00 0.00 123.24 1591.91 3351.53 1593.06 Hour
  2002 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 55.57 335.58 8054.00 1.00 135.00 120.65 1008.00 0.00 0.00 125.56 3607.51 9816.31 2575.83 Hour
  2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 247 54.05 338.67 8128.00 0.00 136.00 102.54 595.00 0.00 0.00 122.67 1792.16 2570.67 1395.61 Hour
  2001 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.15 334.25 8022.00 1.00 126.00 120.40 556.00 0.00 0.00 142.60 2545.34 3859.27 1637.68 Hour
  2000 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 57.78 338.79 8131.00 4.00 162.00 160.77 1597.00 0.00 0.00 170.73 5860.45 11626.60 3512.99 Hour
  1999 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 80.80 346.17 8308.00 42.00 291.00 168.92 4288.00 0.00 0.00 175.78 27178.74 48513.38 9556.13 Hour
  1998 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 69.80 307.67 7384.00 6.00 213.00 134.15 2341.00 0.00 0.00 155.31 13168.16 19143.80 5623.16 Hour
  1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 69.40 301.38 7233.00 13.00 180.00 160.34 2329.00 0.00 0.00 173.69 16259.83 31843.16 5790.16 Hour
  1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 56.70 329.17 7900.00 7.00 147.00 148.50 989.00 0.00 0.00 160.65 3654.15 10095.91 2800.27 Hour
  1995 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 59.06 325.67 7816.00 6.00 157.00 167.89 1389.00 2.00 0.00 185.88 10473.23 17529.69 4045.48 Hour
  1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 65.35 320.33 7688.00 19.00 185.00 173.74 1920.00 1.00 0.00 182.66 17695.40 27667.03 5299.14 Hour
  1993 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 55.57 328.42 7882.00 6.00 125.00 136.32 1121.00 0.00 0.00 141.13 9121.31 13603.95 2693.96 Hour
  1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 52.54 346.29 8311.00 4.00 135.00 145.33 1014.00 0.00 0.00 160.17 10485.17 12668.57 2793.10 Hour
  1991 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 38.82 120.96 2903.00 0.00 2.00 79.12 20.00 0.00 0.00 101.86 146.93 308.90 84.99 Hour
  1990 Lund Spyken 8963 Urban Background 254 35.79 174.50 4188.00 0.00 2.00 73.95 80.00 0.00 0.00 124.40 1235.40 1788.47 32.72 Hour
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.21 1.46 349.00 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 8497.00 56.74 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2019 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.74 0.85 349.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 8484.00 7.14 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355.00 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484.00 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365.00 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365.00 Month
  2018 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.48 0.98 331.00 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8114.00 98.87 4.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.96 0.75 356.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8580.00 8.11 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2017 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.10 1.23 350.00 33.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8458.00 546.70 3.58 2.00 2.00 2.00 1.00 Hour
  2017 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.81 1.09 328.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8052.00 9.69 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2016 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.62 1.97 345.00 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 8374.00 61.47 4.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.80 0.83 341.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 8292.00 9.54 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2015 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.89 1.99 314.00 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7744.00 74.00 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2015 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 0.78 0.99 338.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8165.00 12.60 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.60 1.56 351.00 10.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8477.00 38.12 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2014 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.40 1.84 353.00 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8475.00 27.06 6.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 1.74 1.98 339.00 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 8267.00 20.80 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2013 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.90 1.69 335.00 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8095.00 11.68 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.19 2.24 361.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 8655.00 27.87 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.14 1.25 275.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 6744.00 11.85 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2011 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.29 1.83 317.00 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7900.00 55.29 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.41 1.45 320.00 18.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7934.00 174.84 5.39 2.00 2.00 0.00 0.00 Hour
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2010 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.21 2.76 282.00 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 7083.00 41.94 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.25 1.52 350.00 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8450.00 18.28 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2009 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.07 3.20 310.00 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 7792.00 34.31 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.37 1.86 303.00 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7382.00 12.89 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2008 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.35 2.52 312.00 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7908.00 385.58 11.23 3.00 2.00 2.00 1.00 Hour
  2008 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.50 1.89 350.00 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 8456.00 14.65 4.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2007 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.28 3.55 273.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7079.00 55.85 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.10 1.79 332.00 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8109.00 23.23 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2006 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.86 4.22 352.00 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 8459.00 51.39 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.02 2.52 295.00 17.65 0.00 0.00 0.00 0.00 7310.00 41.48 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month
  2005 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.12 3.72 353.00 14.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8473.00 57.67 15.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.18 2.05 286.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7016.00 20.88 8.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.87 3.78 327.00 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8036.00 76.96 14.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 1.77 2.55 329.00 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7912.00 40.77 7.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 4.31 4.11 341.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 8225.00 50.87 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 3.92 2.94 77.00 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1956.00 27.56 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 2.94 3.22 316.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 7796.00 45.47 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.24 2.64 331.00 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8078.00 35.42 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Helsingborg Norr 9577 Urban Background 519 3.81 4.69 334.00 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 8105.00 123.57 13.81 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 2.49 3.28 333.00 15.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8098.00 39.27 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 3.63 6.80 337.00 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8125.00 27.91 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.96 6.21 347.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 8401.00 42.72 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1998 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 4.07 5.18 287.00 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7204.00 38.26 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1997 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.45 8.55 307.00 24.86 0.00 0.00 0.00 0.00 7474.00 60.36 18.52 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1996 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 7.64 8.01 335.00 52.16 1.00 0.00 0.00 0.00 8115.00 90.76 28.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1995 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.41 7.53 317.00 61.52 3.00 0.00 0.00 0.00 7896.00 123.76 34.97 5.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1994 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 5.68 9.81 329.00 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8039.00 101.84 25.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1993 Lund 7105 Urban Background 1060 7.22 7.09 90.00 30.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.76 8.65 327.00 83.25 4.00 2.00 0.00 0.00 7924.00 180.20 42.51 21.00 3.00 0.00 0.00 Hour
  1992 Lund 7105 Urban Background 1060 6.82 7.00 177.00 57.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 6.27 8.09 332.00 72.49 2.00 0.00 0.00 0.00 8131.00 141.06 38.04 7.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1991 Lund 7105 Urban Background 1060 8.63 9.90 181.00 62.30 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 7.74 11.80 212.00 80.55 2.00 1.00 0.00 0.00 5684.00 147.00 36.43 8.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1990 Helsingborg 7108 Urban Background 994 9.87 10.21 90.00 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Lund 7105 Urban Background 1060 11.71 13.42 182.00 74.70 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Lund Spyken 8963 Urban Background 256 8.59 12.99 255.00 42.73 0.00 0.00 0.00 0.00 6859.00 178.00 45.28 18.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  1989 Helsingborg 7108 Urban Background 994 14.78 16.00 179.00 91.20 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Lund 7105 Urban Background 1060 16.49 17.80 182.00 76.40 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1988 Helsingborg 7108 Urban Background 994 15.32 14.71 183.00 72.90 7.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Lund 7105 Urban Background 1060 15.79 91.00 63.20 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Helsingborg 7108 Urban Background 994 20.03 22.77 178.00 267.10 10.00 5.00 2.00 2.00 Day
  1986 Helsingborg 7108 Urban Background 994 17.18 89.00 52.70 1.00 0.00 0.00 0.00 Day