0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  1994 Bromölla 118 Urban Background 966 4.72 5.37 88.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Bromölla 118 Urban Background 966 5.83 5.42 180.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Bromölla 118 Urban Background 966 5.23 5.67 183.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Bromölla 118 Urban Background 966 7.23 8.35 179.00 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Bromölla 118 Urban Background 966 10.08 11.80 182.00 82.80 2.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Bromölla 118 Urban Background 966 11.73 91.00 76.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day