0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2007 Hörby 7104 Urban Background 1013 1.35 1.35 90.00 Month
  2003 Arup 173 Rural Background 1762 1.03 1.24 326.00 Month
  2002 Arup 173 Rural Background 1762 0.70 0.63 363.00 Month
  2002 Hörby 7104 Urban Background 1013 2.02 1.81 91.00 Month
  2001 Arup 173 Rural Background 1762 0.75 1.10 364.00 Month
  2001 Hörby 7104 Urban Background 1013 1.60 90.00 Month
  2000 Arup 173 Rural Background 1762 0.69 0.71 366.00 Month
  1999 Arup 173 Rural Background 1762 0.80 1.52 363.00 Month
  1998 Arup 173 Rural Background 1762 1.02 1.05 364.00 Month
  1993 Hörby 7104 Urban Background 1012 5.08 5.37 90.00 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Hörby 7104 Urban Background 1012 5.68 84.00 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day