0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2014 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.68 0.73 90.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.69 0.79 122.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.89 0.73 177.00 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.92 1.06 180.00 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.34 1.40 167.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2009 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.94 0.70 159.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2008 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.83 0.80 178.00 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.70 0.63 178.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.94 1.15 177.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.16 1.11 179.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.29 1.74 179.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.75 1.82 173.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.39 1.12 173.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.82 0.44 181.00 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 0.50 0.60 181.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.41 1.89 182.00 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.84 1.83 182.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 1.79 1.85 181.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.77 2.88 181.00 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.36 2.34 182.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 2.90 4.60 182.00 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 4.31 3.33 180.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 3.60 3.48 182.00 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 4.02 4.30 177.00 31.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 3.77 4.66 165.00 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Huddinge Skogås 142 Urban Background 999 5.33 80.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day