0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1018 2.06 1.57 63.00 Month
  2004 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1018 1.58 1.74 152.00 Month
  2003 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1018 1.64 2.28 360.00 Month
  2002 Karlshamn Sternö 9565 Rural Background 1018 2.06 86.00 Month
  2002 Karlshamn, Klaven 8233 Rural Background 1019 1.63 1.34 59.00 Month
  2002 Karlshamn, Stärnö Udde 8232 Rural Background 1020 1.89 1.57 59.00 Month
  2001 Karlshamn, Klaven 8233 Rural Background 1019 1.82 2.42 182.00 Month
  2001 Karlshamn, Stärnö Udde 8232 Rural Background 1020 1.87 2.39 182.00 Month
  2001 Karlshamn, Tätort 10711 Urban Background 1021 2.53 2.74 59.00 Month
  2000 Karlshamn, Klaven 8233 Rural Background 1019 2.35 90.00 Month
  2000 Karlshamn, Stärnö Udde 8232 Rural Background 1020 2.40 90.00 Month
  2000 Karlshamn, Tätort 10711 Urban Background 1021 2.39 2.14 181.00 Month
  1999 Karlshamn, Tätort 10711 Urban Background 1021 2.39 93.00 Month
  1992 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 4.31 4.46 91.00 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 5.62 6.81 171.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 7.51 8.94 175.00 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 10.48 10.42 180.00 70.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.81 6.89 85.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 10.59 10.09 181.00 54.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Borlänge 7130 Urban Background 963 8.36 8.68 182.00 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 12.24 13.12 181.00 101.70 3.00 1.00 1.00 0.00 Day
  1986 Borlänge 7130 Urban Background 963 5.71 91.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Karlshamn 1719 Urban Background 1776 10.41 91.00 46.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day