0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 11.27 146.00 Month
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4784 10.82 355.38 0.00 1.00 7.00 34.63 51.59 8529.00 138.00 49.00 14.00 7.00 0.00 0.00 99.00 50.30 129.80 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.15 365.00 Month
  2019 Sännen 174 Rural Background 1751 1.77 335.00 Month
  2018 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.67 321.00 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.12 365.00 Month
  2018 Sännen 174 Rural Background 1751 2.02 365.00 Month
  2017 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 9.77 346.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 6.44 335.00 Month
  2017 Sännen 174 Rural Background 1751 1.63 365.00 Month
  2016 Ronneby Kungsgatan 156737 Urban Traffic 4154 10.76 245.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.08 364.00 Month
  2016 Sännen 174 Rural Background 1751 1.93 364.00 Month
  2015 Sännen 251 Rural Background 864 2.00 333.00 Month
  2014 Sännen 251 Rural Background 864 2.30 364.00 Month
  2013 Sännen 251 Rural Background 864 2.15 365.00 Month
  2012 Säffle Ö Storgatan 9 31602 Urban Traffic 862 12.65 289.00 Month
  2012 Sännen 251 Rural Background 864 2.34 335.00 Month
  2011 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 8.07 57.00 Month
  2011 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 4.00 57.00 Month
  2011 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 12.05 57.00 Month
  2011 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 5.60 29.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.73 338.00 Month
  2011 Sännen 251 Rural Background 864 2.81 328.00 Month
  2010 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 6.86 56.00 Month
  2010 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 3.87 56.00 Month
  2010 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 10.15 56.00 Month
  2010 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 3.91 56.00 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 12.64 33.00 Month
  2010 Sännen 251 Rural Background 864 2.47 334.00 Month
  2009 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 9.94 32.00 Month
  2009 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 5.29 32.00 Month
  2009 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 11.19 32.00 Month
  2009 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 5.55 32.00 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.29 365.00 Month
  2009 Sännen 251 Rural Background 864 2.52 365.00 Month
  2008 Ronneby, Kallinge 1298 Rural Background 822 9.12 161.00 Month
  2008 Ronneby, N. Bygget 9544 Rural Background 823 5.11 161.00 Month
  2008 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 10.23 167.00 Month
  2008 Ronneby, Trolleboda 9531 Rural Background 825 5.30 161.00 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 7.69 335.00 Month
  2008 Sännen 251 Rural Background 864 2.62 366.00 Month
  2007 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 10.15 140.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 8.09 365.00 Month
  2007 Sännen 251 Rural Background 864 2.32 363.00 Month
  2006 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 12.70 180.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 863 9.24 365.00 Month
  2006 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 307.00 Month
  2005 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 12.52 178.00 Month
  2005 Sännen 251 Rural Background 864 2.67 365.00 Month
  2004 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 12.97 182.00 Month
  2004 Sännen 251 Rural Background 864 2.68 365.00 Month
  2003 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 13.39 182.00 Month
  2003 Sännen 251 Rural Background 864 2.82 365.00 Month
  2002 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 824 11.10 92.00 Month
  2002 Sännen 251 Rural Background 864 2.71 362.00 Month
  2001 Sännen 251 Rural Background 864 2.59 363.00 Month
  2000 Sännen 174 Rural Background 1751 2.52 335.00 Month
  1999 Sännen 174 Rural Background 1751 2.75 364.00 Month
  1998 Sännen 174 Rural Background 1751 3.14 362.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Säffle Järnvägsgatan 165094 Urban Traffic 4785 9.61 12.33 355.00 89.51 12.00 3.00 0.00 0.00 8484.00 879.70 89.00 147.00 79.00 39.00 10.00 Hour
  2019 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.62 2.33 365.00 Month
  2019 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.27 15.26 365.00 Month
  2019 Sännen 174 Rural Background 1790 0.39 0.38 335.00 Month
  2018 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.51 2.04 365.00 Month
  2018 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 18.60 22.49 365.00 Month
  2018 Sännen 174 Rural Background 1790 0.41 0.46 365.00 Month
  2017 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.95 2.12 335.00 Month
  2017 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 23.59 22.05 335.00 Month
  2017 Sännen 174 Rural Background 1790 0.40 0.39 365.00 Month
  2016 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.80 1.79 364.00 Month
  2016 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 20.30 17.80 364.00 Month
  2016 Sännen 174 Rural Background 1790 0.32 0.34 364.00 Month
  2015 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.61 333.00 Month
  2014 Sännen 251 Rural Background 1112 0.62 0.69 364.00 Month
  2013 Sännen 251 Rural Background 1112 0.42 0.40 365.00 Month
  2012 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 17.98 28.81 85.00 Month
  2012 Sännen 251 Rural Background 1112 0.37 0.56 335.00 Month
  2011 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.55 2.60 338.00 Month
  2011 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 22.31 14.60 365.00 Month
  2011 Sännen 251 Rural Background 1112 0.54 0.67 328.00 Month
  2010 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 1.26 28.00 Month
  2010 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.11 33.00 Month
  2010 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 2.74 33.00 Month
  2010 Sännen 251 Rural Background 1112 0.52 0.59 365.00 Month
  2009 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.26 1.66 365.00 Month
  2009 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 13.32 16.51 364.00 Month
  2009 Sännen 251 Rural Background 1112 0.44 0.42 365.00 Month
  2008 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 0.79 0.80 90.00 Month
  2008 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 1.82 4.35 335.00 Month
  2008 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 16.90 25.11 315.00 Month
  2008 Sännen 251 Rural Background 1112 0.43 0.45 335.00 Month
  2007 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 0.81 50.00 Month
  2007 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 3.54 3.23 365.00 Month
  2007 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 30.13 31.47 364.00 Month
  2007 Sännen 251 Rural Background 1112 0.50 0.79 363.00 Month
  2006 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 1.37 1.23 89.00 Month
  2006 Säffle Perssons Gränd 9450 Urban Background 1110 2.15 2.97 365.00 Month
  2006 Säffle Rolfserud 9449 Urban Background 1111 28.61 19.90 365.00 Month
  2006 Sännen 251 Rural Background 1112 0.79 1.04 332.00 Month
  2005 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 1.09 90.00 Month
  2005 Sännen 251 Rural Background 1112 0.67 0.68 365.00 Month
  2004 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 1.16 1.09 90.00 Month
  2004 Sännen 251 Rural Background 1112 0.99 0.74 365.00 Month
  2003 Ronneby, Torget 1297 Urban Background 1091 1.02 92.00 Month
  2003 Sännen 251 Rural Background 1112 0.78 0.97 365.00 Month
  2002 Sännen 251 Rural Background 1112 0.60 0.61 362.00 Month
  2001 Sännen 251 Rural Background 1112 0.69 1.08 363.00 Month
  2000 Sännen 174 Rural Background 1790 0.62 0.65 335.00 Month
  1999 Sännen 174 Rural Background 1790 0.69 1.06 364.00 Month
  1998 Sännen 174 Rural Background 1790 0.75 0.78 362.00 Month