0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2004 Karlskrona 760 Urban Background 1025 2.07 2.12 88.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Karlskrona 760 Urban Background 1025 2.30 2.68 174.00 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Karlskrona 760 Urban Background 1025 3.10 57.00 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.82 7.42 86.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Karlskrona 760 Urban Background 1025 7.05 92.00 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Karlskrona 760 Urban Background 1025 10.13 10.20 90.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Karlskrona 760 Urban Background 1025 11.92 15.95 182.00 74.50 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Karlskrona 760 Urban Background 1025 18.35 18.01 176.00 97.60 4.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1988 Karlskrona 760 Urban Background 1025 17.72 85.00 58.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day