1 / 1

Län

2 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

  • PM2.5 (Particulate matter < 2.5 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM2.5 µg/m³ (NUT=12, ÖUT=17, MKN=25, Miljömål=10) Antal dygn Antal dygn > 25 µg/m³ (Miljömål=3) 99%il dygn µg/m³ (Miljömål=25) Max dygn PM2.5 µg/m³ Tidsupplösning
    2021 Visby Österväg 17 34048 Urban Traffic 5093 7.48 338 13.00 32.99 35.98 Hour
    2011 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 4.85 39 0.00 13.53 13.53 Day
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 340 8.47 316 13.00 43.93 79.00 Day