1 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 1

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

  • BaP in PM10 (Benzo(a)pyrene in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1) Tidsupplösning
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Traffic 334 334 0.10 Month
    2010 Visby Österväg 31 22626 Urban Background 3610 334 0.10 Month