1 / 1

Län

2 / 1

Kommun

0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2021 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.52 0.45 363 Month
  2020 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.44 0.44 364 Month
  2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362 Month
  2018 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.61 0.50 363 Month
  2017 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.58 0.51 364 Month
  2016 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.43 0.51 364 Month
  2015 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.70 0.91 365 Month
  2014 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.13 1.17 364 Month
  2013 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 0.82 336 Month
  2012 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.95 1.11 365 Month
  2011 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.04 0.81 334 Month
  2010 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.11 1.07 334 Month
  2009 Hoburgen 104 Rural Background 996 1.14 334 Month
  2008 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.91 0.74 364 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Hoburgen 104 Rural Background 42 0.90 0.93 353 4.48 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2006 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.42 1.75 358 10.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2005 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.38 1.11 362 13.26 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2004 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.01 1.22 336 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.81 364 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.03 0.83 352 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.15 1.58 366 10.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.07 0.82 367 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.22 1.84 355 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.36 1.45 344 17.56 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.40 1.76 360 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.41 3.34 366 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.66 1.70 337 15.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.28 2.60 362 26.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Visby 7103 Urban Background 1135 2.20 2.12 90 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.03 2.45 361 29.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Visby 7103 Urban Background 1135 1.99 1.93 175 15.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Hoburgen 104 Rural Background 42 2.58 4.35 363 28.84 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Visby 7103 Urban Background 1135 3.22 3.38 166 24.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Hoburgen 104 Rural Background 42 3.14 5.27 365 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Visby 7103 Urban Background 1135 1.78 1.63 182 18.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.57 5.96 355 56.90 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Visby 7103 Urban Background 1135 3.07 3.79 162 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.48 6.35 367 33.36 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Visby 7103 Urban Background 1135 5.30 4.76 171 30.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.07 7.33 364 50.74 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Visby 7103 Urban Background 1135 8.71 13.20 182 57.40 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.69 6.74 348 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Visby 7103 Urban Background 1135 11.40 84 37.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1985 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.80 10.02 361 50.80 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1984 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.83 8.14 352 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1983 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.89 6.72 362 64.87 2.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1982 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.84 7.24 362 36.27 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1981 Hoburgen 104 Rural Background 42 4.46 5.04 364 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1980 Hoburgen 104 Rural Background 42 5.65 9.52 363 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1978 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.56 122 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 Day