1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
    2002 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1445 2.01 16 Week