0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • SO2 (Sulphur dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
    2019 Hoburgen 104 Rural Background 996 0.50 0.52 362.00 Month
    2019 Råö 8105 Rural Background 214 0.31 0.27 360.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Falkenberg 120 Urban Background 975 1.47 1.66 163.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Falkenberg, Grimsholmen 8243 Rural Background 976 0.96 89.00 Month
    1999 Falkenberg, Morups Tånge 8242 Rural Background 977 1.52 89.00 Month
    1999 Hoburgen 104 Rural Background 42 1.22 1.84 355.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1999 Rörvik 105 Rural Background 1786 1.03 1.29 342.00 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Hoburgen 104 Rural Background 42 6.66 8.34 358.00 40.83 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
    1979 Rörvik 105 Rural Background 1786 9.17 12.97 352.00 68.67 2.00 0.00 0.00 0.00 Day