1 / 1

Län

1 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.47 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.40 363.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.55 351.00 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month