0 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 55.37 365 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 60.98 210 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 64.79 209 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 61.95 238 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 54.88 366 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 1963 62.00 365 Month
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month