1 / 1

Län

1 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2020 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.51 0.50 362 Month
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351 Month