0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2019 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.39 0.44 361.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2018 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.51 0.71 361.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2017 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.35 0.39 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2016 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.40 0.52 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2015 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.49 0.74 337.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2014 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.74 0.49 336.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2013 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.44 0.75 336.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2012 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.59 0.63 366.00 Month
  2011 Holmön 9455 Rural Background 997 0.69 1.52 332.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2011 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.55 1.07 364.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2010 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.72 1.05 364.00 Month
  2010 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1100 4.55 4.62 200.00 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5704.00 65.50 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2010 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1101 4.63 4.70 166.00 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 5282.00 68.70 12.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Holmön 9455 Rural Background 997 0.55 239.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2009 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.48 0.56 365.00 Month
  2009 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1100 4.50 4.09 214.00 14.46 0.00 0.00 0.00 0.00 6148.00 116.07 10.70 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1101 4.51 4.21 186.00 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00 5580.00 128.64 10.82 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.22 0.22 71.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2008 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.45 0.51 366.00 Month
  2008 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1100 4.16 2.88 192.00 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 5579.00 150.58 13.26 2.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  2008 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1101 4.34 2.53 137.00 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 4765.00 127.97 14.36 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2007 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.45 0.86 333.00 Month
  2007 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1100 2.44 2.98 206.00 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5566.00 61.90 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1101 2.21 2.91 130.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4679.00 60.60 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Holmön 9455 Rural Background 997 1.25 2.01 357.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2006 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.75 0.93 304.00 Month
  2006 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1100 3.76 4.29 311.00 15.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7707.00 86.80 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Skellefteå E4 18794 Urban Traffic 1101 3.68 3.98 271.00 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 6838.00 78.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2005 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.58 0.68 334.00 Month
  2004 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.38 0.39 95.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2004 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.86 0.73 366.00 Month
  2003 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.51 0.62 175.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2003 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.70 0.95 364.00 Month
  2002 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.55 0.63 184.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2002 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.61 0.72 365.00 Month
  2001 Holmön 7192 Rural Background 998 1.05 0.90 46.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.87 0.72 182.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2001 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.81 1.17 364.00 Month
  2001 Västervik 148 Urban Background 138 1.81 1.86 87.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 1.10 1.02 59.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 1.20 1.10 63.00 Month
  2000 Holmön 7192 Rural Background 998 0.78 60.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.57 0.80 181.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month
  2000 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.44 0.56 336.00 Month
  2000 Västervik 148 Urban Background 138 1.97 1.87 171.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.75 0.59 155.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.77 0.64 184.00 Month
  1999 Lycksele, Tätort 8212 Urban Background 1061 0.92 93.00 Month
  1999 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.82 1.34 363.00 Month
  1999 Västervik 148 Urban Background 138 1.82 1.90 180.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.69 93.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.75 93.00 Month
  1998 Rickleå 187 Rural Background 1785 0.79 1.57 365.00 Month
  1998 Västervik 148 Urban Background 138 2.05 2.00 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.55 1.18 91.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.10 1.06 182.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180.00 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.24 1.57 179.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.53 1.66 182.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Västervik 148 Urban Background 138 4.08 3.27 175.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Skellefteå 776 Urban Background 1099 1.95 1.78 89.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Vännäs 147 Urban Background 1138 1.53 1.33 183.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Lycksele 618 Urban Background 1782 3.97 3.23 90.00 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 4.69 5.70 182.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Skellefteå 776 Urban Background 1099 3.51 4.59 176.00 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Vännäs 147 Urban Background 1138 2.71 3.27 182.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Västervik 148 Urban Background 138 5.84 5.14 89.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Lycksele 618 Urban Background 1782 3.68 4.51 182.00 26.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 5.96 7.22 182.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Skellefteå 776 Urban Background 1099 6.10 7.61 175.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Vännäs 147 Urban Background 1138 3.86 4.68 182.00 35.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Västervik 148 Urban Background 138 5.33 6.87 178.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Lycksele 618 Urban Background 1782 5.32 7.39 179.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.23 10.28 181.00 84.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nybro 7101 Urban Background 1076 13.21 13.80 90.00 90.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Skellefteå 776 Urban Background 1099 7.40 8.47 170.00 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Vännäs 147 Urban Background 1138 3.95 90.00 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Västervik 148 Urban Background 138 8.43 9.38 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Lycksele 618 Urban Background 1782 9.43 8.21 181.00 23.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.55 89.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nybro 7101 Urban Background 1076 14.38 91.00 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 13.86 11.10 90.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Skellefteå 776 Urban Background 1099 11.90 12.03 174.00 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Västervik 148 Urban Background 138 9.37 92.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Lycksele 618 Urban Background 1782 9.96 10.81 181.00 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 12.91 14.53 180.00 97.90 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1987 Skellefteå 776 Urban Background 1099 15.29 15.71 177.00 61.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Lycksele 618 Urban Background 1782 7.39 89.00 55.40 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 11.50 89.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Skellefteå 776 Urban Background 1099 10.16 90.00 39.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day