0 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Docksta 186 Rural Background 1767 0.32 0.33 363.00 Month
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.28 365.00 Month
  2018 Docksta 186 Rural Background 1767 0.26 215.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.35 336.00 Month
  2017 Docksta 186 Rural Background 1767 0.27 0.29 332.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.23 365.00 Month
  2016 Docksta 186 Rural Background 1767 0.31 0.43 361.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.32 366.00 Month
  2015 Docksta 186 Rural Background 1767 0.34 0.58 362.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.32 0.60 365.00 Month
  2014 Docksta 186 Rural Background 1767 0.72 0.46 364.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.48 0.36 354.00 Month
  2013 Docksta 186 Rural Background 1767 0.25 0.47 306.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.29 365.00 Month
  2012 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.38 303.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.25 0.32 366.00 Month
  2012 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.70 0.71 302.00 Month
  2012 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.56 30.00 Month
  2012 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.96 30.00 Month
  2011 Docksta 186 Rural Background 1767 0.39 0.73 333.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.36 365.00 Month
  2011 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 1.29 1.05 332.00 Month
  2011 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.82 0.94 119.00 Month
  2011 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.47 0.58 119.00 Month
  2011 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.66 0.88 90.00 Month
  2010 Docksta 186 Rural Background 1767 0.50 0.73 364.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.27 0.39 365.00 Month
  2010 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 1.25 0.93 31.00 Month
  2010 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.98 0.88 90.00 Month
  2010 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.90 0.71 90.00 Month
  2010 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.97 1.06 90.00 Month
  2009 Docksta 186 Rural Background 1767 0.40 0.38 365.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.26 0.31 365.00 Month
  2009 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.94 0.83 278.00 Month
  2009 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.74 0.54 183.00 Month
  2009 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.54 0.50 183.00 Month
  2009 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 1.02 0.77 183.00 Month
  2008 Docksta 186 Rural Background 1767 0.29 0.33 366.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.21 0.25 366.00 Month
  2008 Sundsvall, Stadshuset 15618 Urban Background 1109 0.80 0.77 359.00 Month
  2008 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.47 0.58 183.00 Month
  2008 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.44 0.56 183.00 Month
  2008 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.78 0.87 183.00 Month
  2007 Docksta 186 Rural Background 1767 0.35 0.64 364.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.22 0.49 365.00 Month
  2007 Sundsvall 8784 Urban Background 187 2.13 2.33 302.00 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 7281.00 118.64 10.27 1.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.83 0.86 183.00 Month
  2007 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.71 0.60 183.00 Month
  2007 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.82 0.70 183.00 Month
  2006 Docksta 186 Rural Background 1767 0.63 0.71 334.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.49 0.49 329.00 Month
  2006 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.62 3.33 310.00 14.60 0.00 0.00 0.00 0.00 7416.00 57.03 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.92 0.90 183.00 Month
  2006 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.78 0.85 184.00 Month
  2006 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.84 0.91 183.00 Month
  2005 Docksta 186 Rural Background 1767 0.44 0.53 365.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.30 0.37 341.00 Month
  2005 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 3.60 1.59 318.00 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 8107.00 51.05 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.64 0.46 60.00 Month
  2005 Timrå, Högen 14588 Rural Background 1119 0.62 89.00 Month
  2005 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.65 0.55 177.00 Month
  2005 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.69 0.59 183.00 Month
  2005 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 1.13 1.09 58.00 Month
  2004 Docksta 186 Rural Background 1767 0.69 0.63 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.46 0.36 338.00 Month
  2004 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 1.85 1.66 164.00 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5323.00 68.33 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.45 0.48 183.00 Month
  2004 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.52 0.71 183.00 Month
  2004 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.59 0.75 180.00 Month
  2004 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 1.07 1.00 184.00 Month
  2003 Docksta 186 Rural Background 1767 0.56 0.77 365.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.38 0.49 299.00 Month
  2003 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.00 1.81 307.00 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 7283.00 49.30 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Timrå 144 Urban Background 154 0.54 0.50 88.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2003 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.63 0.69 183.00 Month
  2003 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.98 0.91 153.00 Month
  2003 Timrå, Tätort 11616 Urban Background 1121 0.85 92.00 Month
  2003 Örnsköldsvik 620 Urban Background 1796 0.90 87.00 Month
  2003 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 2.07 1.34 61.00 Month
  2002 Docksta 186 Rural Background 1767 0.47 0.45 361.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.28 0.32 365.00 Month
  2002 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 1.81 1.13 288.00 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6921.00 31.36 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Timrå 144 Urban Background 154 0.46 0.63 181.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2002 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.57 0.54 183.00 Month
  2002 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.68 0.58 184.00 Month
  2002 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.00 1.06 184.00 Month
  2001 Docksta 186 Rural Background 1767 0.52 0.76 332.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.39 0.54 365.00 Month
  2001 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 2.18 2.87 234.00 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 6257.00 36.98 10.42 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Timrå 144 Urban Background 154 0.86 0.69 181.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.76 0.84 182.00 Month
  2001 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.89 0.91 183.00 Month
  2001 Västervik 148 Urban Background 138 1.81 1.86 87.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 1.10 1.02 59.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 1.20 1.10 63.00 Month
  2001 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.49 1.69 183.00 Month
  2000 Docksta 186 Rural Background 1767 0.43 0.43 365.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4468 0.24 61.00 Month
  2000 Sundsvall 8784 Urban Background 1108 3.15 3.30 312.00 11.02 0.00 0.00 0.00 0.00 7402.00 53.78 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2000 Timrå 144 Urban Background 154 0.59 0.70 183.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.55 0.45 180.00 Month
  2000 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.58 0.51 181.00 Month
  2000 Västervik 148 Urban Background 138 1.97 1.87 171.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.75 0.59 155.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.77 0.64 184.00 Month
  2000 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.40 1.38 184.00 Month
  1999 Docksta 186 Rural Background 1767 0.54 0.85 365.00 Month
  1999 Gammtratten 1762 Rural Background 1768 0.46 0.76 331.00 Month
  1999 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.90 181.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Timrå, Klippstugan 8195 Rural Background 1118 0.42 94.00 Month
  1999 Timrå, Sunds Udde 8196 Rural Background 1120 0.48 94.00 Month
  1999 Västervik 148 Urban Background 138 1.82 1.90 180.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.69 93.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.75 93.00 Month
  1999 Örnsköldsvik, Tätort 8179 Urban Background 1160 1.33 93.00 Month
  1998 Docksta 186 Rural Background 1767 0.51 0.85 360.00 Month
  1998 Gammtratten 1762 Rural Background 1768 0.42 93.00 Month
  1998 Timrå 144 Urban Background 154 0.99 0.94 182.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1998 Västervik 148 Urban Background 138 2.05 2.00 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Timrå 144 Urban Background 154 0.90 0.94 182.00 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Timrå 144 Urban Background 154 0.96 1.11 181.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Timrå 144 Urban Background 154 1.31 1.29 180.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180.00 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Timrå 144 Urban Background 154 1.40 1.97 176.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Härnösand 7133 Urban Background 1006 2.63 2.59 90.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.11 2.28 74.00 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Timrå 144 Urban Background 154 1.93 1.90 180.00 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Västervik 148 Urban Background 138 4.08 3.27 175.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Härnösand 7133 Urban Background 1006 2.38 2.36 175.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Kramfors 6780 Urban Background 1032 2.43 91.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Timrå 144 Urban Background 154 1.71 1.53 175.00 9.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Härnösand 7133 Urban Background 1006 3.94 4.81 182.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 4.69 5.70 182.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Timrå 144 Urban Background 154 2.44 2.94 174.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Västervik 148 Urban Background 138 5.84 5.14 89.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Härnösand 7133 Urban Background 1006 5.18 6.10 147.00 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.78 5.68 87.00 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 5.96 7.22 182.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Timrå 144 Urban Background 154 3.63 5.09 182.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Västervik 148 Urban Background 138 5.33 6.87 178.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Härnösand 7133 Urban Background 1006 7.26 8.76 178.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Kramfors 6780 Urban Background 1032 5.59 91.00 14.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.23 10.28 181.00 84.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nybro 7101 Urban Background 1076 13.21 13.80 90.00 90.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Sollefteå 7134 Urban Background 1104 3.15 3.48 88.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Timrå 144 Urban Background 154 6.55 7.71 179.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Västervik 148 Urban Background 138 8.43 9.38 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Härnösand 7133 Urban Background 1006 10.01 8.28 172.00 32.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.55 89.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nybro 7101 Urban Background 1076 14.38 91.00 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 13.86 11.10 90.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Sollefteå 7134 Urban Background 1104 6.55 8.11 169.00 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Timrå 144 Urban Background 154 7.98 6.08 181.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Västervik 148 Urban Background 138 9.37 92.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Härnösand 7133 Urban Background 1006 12.13 13.39 182.00 41.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 12.91 14.53 180.00 97.90 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1987 Sollefteå 7134 Urban Background 1104 10.17 11.85 174.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Timrå 144 Urban Background 154 7.58 9.23 181.00 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Härnösand 7133 Urban Background 1006 8.11 90.00 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 11.50 89.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Sollefteå 7134 Urban Background 1104 9.95 83.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Timrå 144 Urban Background 154 7.19 91.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day