1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.63 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.78 365.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.27 365.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.44 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.59 365.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.02 365.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.40 337.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.08 366.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.57 361.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 3.86 308.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.13 365.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.03 366.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.78 181.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.70 309.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 5.02 365.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.81 338.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.64 358.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.47 365.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.40 363.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4351 4.55 351.00 Month