0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.28 0.26 91.00 Month
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2018 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 0.42 115.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2017 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.30 0.27 174.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2016 Hallstahammar Vegagatan 156414 Urban Traffic 4168 0.24 0.28 168.00 Month
  2016 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.29 0.33 184.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2015 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.51 11.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2014 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.48 0.52 152.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2013 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.46 58.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2012 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.34 0.33 149.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2011 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.37 0.48 179.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2010 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.59 0.49 90.00 Month
  2010 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.96 0.62 59.00 Month
  2010 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.91 0.56 59.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2009 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.42 0.39 183.00 Month
  2009 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.44 0.42 183.00 Month
  2009 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.38 0.38 183.00 Month
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2008 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.45 0.42 182.00 Month
  2008 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.42 0.38 176.00 Month
  2008 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.37 0.35 149.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2007 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.40 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.45 0.57 183.00 Month
  2007 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.49 0.68 183.00 Month
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2006 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.85 0.85 183.00 Month
  2006 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.70 0.71 183.00 Month
  2006 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.82 0.76 183.00 Month
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2006 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.45 2.11 296.00 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 7501.00 34.60 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.65 0.57 180.00 Month
  2005 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.53 180.00 Month
  2005 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.60 0.54 180.00 Month
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2005 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.38 2.36 300.00 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7263.00 37.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.57 0.60 180.00 Month
  2004 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.50 0.52 180.00 Month
  2004 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.50 0.51 180.00 Month
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2004 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.80 1.49 220.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5167.00 34.10 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.72 0.77 176.00 Month
  2003 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.66 0.70 176.00 Month
  2003 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.61 0.67 176.00 Month
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2003 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.68 2.18 269.00 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6438.00 11.00 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.58 0.56 183.00 Month
  2002 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.51 0.44 183.00 Month
  2002 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.52 0.45 183.00 Month
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2002 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.58 0.57 61.00 Month
  2002 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.25 2.60 350.00 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 8410.00 12.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2001 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 974 1.23 1.11 56.00 Month
  2001 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.81 0.92 180.00 Month
  2001 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.61 0.69 180.00 Month
  2001 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.65 0.75 180.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2001 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.81 0.93 183.00 Month
  2001 Västervik 148 Urban Background 138 1.81 1.86 87.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 1.10 1.02 59.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 1.20 1.10 63.00 Month
  2001 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 2.38 2.30 310.00 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7598.00 221.00 5.93 1.00 1.00 1.00 0.00 Hour
  2000 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 974 0.89 0.80 184.00 Month
  2000 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.67 0.64 184.00 Month
  2000 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.58 0.55 184.00 Month
  2000 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.59 0.49 184.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month
  2000 Sala, Tätort 8205 Urban Background 1093 0.80 84.00 Month
  2000 Västervik 148 Urban Background 138 1.97 1.87 171.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.75 0.59 155.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.77 0.64 184.00 Month
  2000 Västerås Stadshuset 8777 Urban Background 259 1.86 2.34 359.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8638.00 50.10 4.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  1999 Fagersta Piazzan 1085 Urban Background 974 0.86 89.00 Month
  1999 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.71 92.00 Month
  1999 Köping, Malma Kyrka 8220 Rural Background 1037 0.46 92.00 Month
  1999 Köping, Ängeby 8219 Rural Background 1039 0.43 93.00 Month
  1999 Västervik 148 Urban Background 138 1.82 1.90 180.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.69 93.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.75 93.00 Month
  1998 Västervik 148 Urban Background 138 2.05 2.00 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.35 0.88 82.00 Month
  1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 0.74 1.22 142.00 Month
  1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.19 0.93 162.00 Month
  1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180.00 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.13 1.60 156.00 Month
  1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.52 1.45 168.00 Month
  1993 Västervik 148 Urban Background 138 4.08 3.27 175.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 1.31 1.25 169.00 Month
  1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Sala 7126 Urban Background 1092 1.68 1.54 90.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.05 2.35 174.00 Month
  1991 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 4.69 5.70 182.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Sala 7126 Urban Background 1092 2.40 2.88 167.00 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Västervik 148 Urban Background 138 5.84 5.14 89.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 2.66 3.30 172.00 Month
  1990 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 5.96 7.22 182.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Sala 7126 Urban Background 1092 3.00 4.20 171.00 20.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Västervik 148 Urban Background 138 5.33 6.87 178.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 4.18 5.16 153.00 Month
  1989 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.23 10.28 181.00 84.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nybro 7101 Urban Background 1076 13.21 13.80 90.00 90.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Sala 7126 Urban Background 1092 4.74 87.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Västervik 148 Urban Background 138 8.43 9.38 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.70 5.14 171.00 Month
  1988 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.55 89.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nybro 7101 Urban Background 1076 14.38 91.00 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 13.86 11.10 90.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Västervik 148 Urban Background 138 9.37 92.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 8.01 7.88 129.00 Month
  1987 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 12.91 14.53 180.00 97.90 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1986 Köping Rådhuset 129 Urban Background 1780 5.57 88.00 Month
  1986 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 11.50 89.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day