0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2005 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.91 0.75 58.00 Month
  2004 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.79 0.95 184.00 Month
  2003 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.21 1.09 176.00 Month
  2002 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 0.77 0.81 178.00 Month
  2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.13 1.33 180.00 Month
  2000 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.07 1.00 181.00 Month
  1999 Aneboda 176 Rural Background 955 0.62 0.95 333.00 Month
  1999 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.10 64.00 Month
  1998 Aneboda 176 Rural Background 955 0.74 0.89 359.00 Month
  1994 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.11 3.52 90.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Ljungby 1082 Urban Background 1056 2.55 2.90 90.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.45 3.00 182.00 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Ljungby 1082 Urban Background 1056 2.80 2.70 179.00 32.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 3.12 3.26 182.00 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Ljungby 1082 Urban Background 1056 3.51 3.79 181.00 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 4.12 4.42 171.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Ljungby 1082 Urban Background 1056 5.00 6.28 164.00 42.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 4.93 5.91 180.00 36.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Ljungby 1082 Urban Background 1056 6.03 83.00 24.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Växjö 7099 Urban Background 1144 10.15 9.12 83.00 55.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 7.54 8.65 177.00 37.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Växjö 7099 Urban Background 1144 8.16 89.00 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 8.77 7.72 182.00 45.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 10.15 12.72 181.00 147.90 2.00 1.00 1.00 1.00 Day
  1986 Älmhult Torget 117 Urban Background 1795 9.96 54.00 42.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day