0 / 2

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2013 Alvesta kommunhus 33866 Urban Traffic 596 9.82 306.00 Month
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.41 360.00 0.00 0.00 0.00 1.21 1.68 Day
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.35 365.00 Month
  2013 Ljungby Olofsgatan 9 18476 Urban Background 753 9.42 358.00 Month
  2013 Växjö 32083 Urban Background 926 9.99 364.00 Month
  2013 Växjö Storgatan 71 32082 Urban Traffic 581 15.09 362.00 Month
  2013 Älmhult Torget 117 Urban Background 938 8.60 364.00 Month
  2013 Östersund 140 Urban Background 159 11.20 166.00 0.00 0.00 3.00 35.99 41.10 Day
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 31 0.47 365.00 0.00 0.00 0.00 1.48 2.92 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1733 0.38 365.00 Month
  2001 Ragunda 7191 Urban Background 821 5.78 85.00 0.00 0.00 0.00 13.20 16.20 Day
  2001 Strömsund 6778 Urban Background 850 10.18 179.00 0.00 0.00 1.00 27.80 36.40 Day
  2001 Växjö 10771 Urban Background 923 10.77 312.08 0.00 0.00 1.00 24.58 37.84 7490.00 34.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 35.99 81.99 Hour
  2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 1755 9.89 181.00 Week
  2001 Östersund 140 Urban Background 159 15.28 137.00 1.00 4.00 9.00 53.00 66.80 Day
 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2013 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.10 0.10 359.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.18 0.17 365.00 Month
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 30 0.22 0.37 365.00 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Bredkälen 102 Rural Background 1764 365.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Month
  2001 Djursvallen Nedre 205 Rural Background 1766 0.46 0.58 365.00 Month
  2001 Ragunda, Hammarstrand,Tätort 8206 Urban Background 1090 0.77 0.57 89.00 Month
  2001 Strömsund, Stn2 9649 Urban Background 1107 0.67 0.66 180.00 Month
  2001 Älmhult Torget 117 Urban Background 1153 1.13 1.33 180.00 Month
  1979 Bredkälen 102 Rural Background 30 6.21 136.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day