1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
    2003 Huskvarna 7096 Urban Background 1507 30.74 107 19.00 32.00 49.00 36.00 58.04 146.28 Day
    2003 Jönköping 125 Urban Background 129 12.53 82 0.00 2.00 8.00 3.00 23.62 40.23 Day
    2003 Visby, Tallunden 9818 Urban Background 1604 22.86 137 8.00 26.00 45.00 36.00 44.71 95.97 Day