0 / 3

Områdesklassificering

0 / 2

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2019 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.52 0.50 365.00 Month
  2018 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.69 0.57 365.00 Month
  2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4253 0.41 0.34 89.00 Month
  2017 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.72 0.62 365.00 Month
  2016 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4253 0.23 0.21 209.00 Month
  2016 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.57 0.57 366.00 Month
  2015 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.73 0.95 365.00 Month
  2014 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.55 0.42 147.00 Month
  2014 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.60 0.49 150.00 Month
  2014 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.19 1.00 365.00 Month
  2013 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.35 92.00 Month
  2013 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.35 93.00 Month
  2013 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.96 0.90 364.00 Month
  2012 Linköping 133 Urban Background 1053 0.84 0.62 92.00 Month
  2012 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.39 0.41 123.00 Month
  2012 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.48 0.43 124.00 Month
  2012 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.39 28.00 Month
  2012 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 0.99 0.89 366.00 Month
  2011 Linköping 133 Urban Background 1053 0.57 0.74 178.00 Month
  2011 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.49 0.50 181.00 Month
  2011 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.55 0.65 178.00 Month
  2011 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.47 0.55 121.00 Month
  2011 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.12 0.99 361.00 Month
  2010 Linköping 133 Urban Background 1053 1.17 0.99 89.00 Month
  2010 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.51 0.41 90.00 Month
  2010 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.62 0.53 89.00 Month
  2010 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.27 1.08 330.00 Month
  2009 Linköping 133 Urban Background 1053 0.92 0.80 183.00 Month
  2009 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.33 0.25 182.00 Month
  2009 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.49 0.46 183.00 Month
  2009 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.56 0.49 88.00 Month
  2009 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 1.66 1.72 348.00 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8361.00 18.40 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.20 1.00 365.00 Month
  2008 Linköping 133 Urban Background 1053 0.54 0.68 366.00 Month
  2008 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.25 0.30 364.00 Month
  2008 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.33 0.42 366.00 Month
  2008 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.39 57.00 Month
  2008 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.26 1.01 366.00 Month
  2007 Linköping 133 Urban Background 1053 0.67 0.96 333.00 Month
  2007 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.24 0.51 362.00 Month
  2007 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.37 0.58 333.00 Month
  2007 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 1.09 1.06 336.00 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 8105.00 18.70 3.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.21 181.00 Month
  2006 Linköping 133 Urban Background 1053 1.09 1.20 180.00 Month
  2006 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.69 0.70 179.00 Month
  2006 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.86 0.98 183.00 Month
  2006 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.61 82.00 Month
  2006 Norrköping Ravingatan 18793 Urban Traffic 1075 2.45 2.91 252.00 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6827.00 90.30 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 1.37 2.03 215.00 14.31 0.00 0.00 0.00 0.00 6214.00 24.90 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 2.08 2.07 331.00 Month
  2005 Linköping 133 Urban Background 1053 1.22 1.17 180.00 Month
  2005 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.53 0.48 179.00 Month
  2005 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.66 0.59 152.00 Month
  2005 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.93 0.74 92.00 Month
  2005 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 1.68 2.21 359.00 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 8590.00 39.90 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.49 365.00 Month
  2004 Linköping 133 Urban Background 1053 1.03 1.07 180.00 Month
  2004 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.49 0.52 180.00 Month
  2004 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.71 0.61 60.00 Month
  2004 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 1055 0.53 92.00 Month
  2004 Motala, Tätort 13302 Urban Background 1072 0.56 89.00 Month
  2004 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 2.12 1.84 82.00 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1981.00 38.50 9.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.92 1.79 366.00 Month
  2003 Linköping 133 Urban Background 1053 1.12 1.37 181.00 Month
  2003 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.62 0.61 180.00 Month
  2003 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.75 0.77 181.00 Month
  2003 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 2.93 2.62 190.00 31.79 0.00 0.00 0.00 0.00 5555.00 123.00 16.10 2.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2003 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.72 1.75 358.00 Month
  2002 Linköping 133 Urban Background 1053 1.19 0.92 183.00 Month
  2002 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.46 0.45 181.00 Month
  2002 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.56 0.52 184.00 Month
  2002 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 1783 2.40 2.06 256.00 13.56 0.00 0.00 0.00 0.00 7034.00 30.40 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.50 1.24 365.00 Month
  2001 Linköping 133 Urban Background 1053 1.22 1.29 186.00 Month
  2001 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.63 0.66 182.00 Month
  2001 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.75 0.83 186.00 Month
  2001 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.79 2.36 363.00 Month
  2001 Västervik 148 Urban Background 138 1.81 1.86 87.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2001 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 1.10 1.02 59.00 Month
  2001 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 1.20 1.10 63.00 Month
  2000 Linköping 133 Urban Background 1053 0.83 1.00 184.00 Month
  2000 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.51 0.49 181.00 Month
  2000 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.64 0.62 184.00 Month
  2000 Ottenby 30015 Rural-Regional Background 4350 1.58 1.03 351.00 Month
  2000 Västervik 148 Urban Background 138 1.97 1.87 171.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2000 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.75 0.59 155.00 Month
  2000 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.77 0.64 184.00 Month
  1999 Linköping 133 Urban Background 1053 1.23 93.00 Month
  1999 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 1052 0.42 92.00 Month
  1999 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 1054 0.61 93.00 Month
  1999 Västervik 148 Urban Background 138 1.82 1.90 180.00 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1999 Västervik, Aveslätt 8184 Rural Background 1142 0.69 93.00 Month
  1999 Västervik, Västrum 8183 Rural Background 1143 0.75 93.00 Month
  1998 Västervik 148 Urban Background 138 2.05 2.00 182.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1997 Västervik 148 Urban Background 138 1.86 2.02 173.00 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Linköping 133 Urban Background 1781 2.38 2.12 91.00 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1996 Västervik 148 Urban Background 138 3.05 3.20 183.00 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Linköping 133 Urban Background 1781 2.25 2.05 172.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1995 Västervik 148 Urban Background 138 2.71 2.49 180.00 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Linköping 133 Urban Background 1781 2.19 3.27 182.00 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Motala 138 Urban Background 1071 3.55 3.64 90.00 15.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1994 Västervik 148 Urban Background 138 2.76 4.29 179.00 14.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Linköping 133 Urban Background 1781 2.88 2.02 182.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Motala 138 Urban Background 1071 3.23 2.52 182.00 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1993 Västervik 148 Urban Background 138 4.08 3.27 175.00 50.10 1.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Linköping 133 Urban Background 1781 2.61 3.05 175.00 18.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Motala 138 Urban Background 1071 2.32 92.00 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 3.33 3.15 90.00 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1992 Västervik 148 Urban Background 138 3.27 92.00 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Linköping 133 Urban Background 1781 3.85 4.11 181.00 30.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Motala 138 Urban Background 1071 5.15 4.26 90.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 4.69 5.70 182.00 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1991 Västervik 148 Urban Background 138 5.84 5.14 89.00 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Linköping 133 Urban Background 1781 3.82 4.57 180.00 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Motala 138 Urban Background 1071 3.86 4.59 182.00 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 5.96 7.22 182.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1990 Västervik 148 Urban Background 138 5.33 6.87 178.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Linköping 133 Urban Background 1781 6.05 8.22 181.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Motala 138 Urban Background 1071 4.84 91.00 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1989 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.23 10.28 181.00 84.00 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Nybro 7101 Urban Background 1076 13.21 13.80 90.00 90.90 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1989 Västervik 148 Urban Background 138 8.43 9.38 182.00 48.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Linköping 133 Urban Background 1781 9.04 6.92 174.00 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Motala 138 Urban Background 1071 8.60 7.55 84.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Mönsterås 7100 Urban Background 1074 9.55 89.00 42.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Nybro 7101 Urban Background 1076 14.38 91.00 42.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 13.86 11.10 90.00 43.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1988 Västervik 148 Urban Background 138 9.37 92.00 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Linköping 133 Urban Background 1781 9.80 11.13 179.00 73.80 3.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1987 Motala 138 Urban Background 1071 9.95 11.09 175.00 91.60 1.00 1.00 0.00 0.00 Day
  1987 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 12.91 14.53 180.00 97.90 2.00 2.00 0.00 0.00 Day
  1986 Linköping 133 Urban Background 1781 7.76 90.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Motala 138 Urban Background 1071 9.02 91.00 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  1986 Oskarshamn 7102 Urban Background 1081 11.50 89.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Day