1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.67 363.00 Month
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.33 365.00 Month
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.16 365.00 Month
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.30 366.00 Month
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.35 365.00 Month
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.58 365.00 Month
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.62 365.00 Month
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.24 213.00 Month
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300.00 Month
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 365.00 Month
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.61 363.00 Month
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.91 363.00 Month
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.99 361.00 Month
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 203.00 Month