1 / 3

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • O3 (Ozone)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
    2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.56 362.33 8696.00 8.00 159.00 146.03 1735.00 0.00 0.00 154.60 9831.13 16078.16 3398.70 Hour
    2000 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.72 365.25 8766.00 13.00 184.00 144.73 1575.00 0.00 0.00 156.80 9153.84 13801.79 3383.55 Hour