0 / 1

Kommun

1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • C6H6 (Benzene)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
  2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.72 176 Week
  2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.58 84 Week
 • PM10 (Particulate matter < 10 µm)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel PM10 µg/m³ (NUT=20, ÖUT=28, MKN=40, Miljömål=15) Antal dygn Antal dygn PM10 > 50 µg/m³ (MKN=35) Antal dygn PM10 > 35 µg/m³ (ÖUT=35) Antal dygn PM10 > 25 µg/m³ (NUT=35) Antal dygn PM10 > 30 µg/m³ (Miljömål=35) 90%il dygn PM10 µg/m³ Max dygn PM10 µg/m³ Tidsupplösning
  2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 14.77 180 2.00 8.00 18.00 9.00 25.83 58.28 Day
  2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1520 15.17 87 0.00 1.00 8.00 5.00 24.95 45.24 Day