1 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • Cd in PM10 (Cadmium in PM10)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Cd in PM10 ng/m³ (MKN=5) Tidsupplösning
    2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 290.00 0.02 Month
    2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 342.00 0.05 Month
    2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 13 353.00 0.07 Month