0 / 2

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • SO2 (Sulphur dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Årsmedel SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Medelvärde vinter SO2 µg/m³ (NUT=8, ÖUT=12, MKN=20) Antal dygn Max dygn SO2 µg/m³ Antal dygn SO2 > 50 µg/m³ (NUT=3) Antal dygn SO2 > 75 µg/m³ (ÖUT=3) Antal dygn SO2 > 100 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn SO2 > 125 µg/m³ (MKN=3) Antal timmar Max timme SO2 µg/m³ 98%il timme SO2 µg/m³ Antal timmar SO2 > 100 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar SO2 > 150 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar SO2 > 200 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar SO2 > 350 µg/m³ (MKN=24) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.23 0.20 359.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.20 0.22 364.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.25 0.37 362.00 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.53 0.61 366.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.36 0.36 363.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.41 0.39 367.00 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.40 0.51 366.00 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.51 0.54 366.00 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2010 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 3.95 5.49 332.00 28.30 0.00 0.00 0.00 0.00 8058.00 79.70 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 19 0.35 0.44 359.00 2.54 0.00 0.00 0.00 0.00 Day
  2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 2.35 2.20 293.00 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7316.00 10.40 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2007 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.57 3.52 362.00 37.69 0.00 0.00 0.00 0.00 8679.00 86.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 972 1.78 1.71 229.00 5.89 0.00 0.00 0.00 0.00 5910.00 13.50 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2006 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.70 5.33 338.00 58.84 1.00 0.00 0.00 0.00 8114.00 150.50 35.40 3.00 1.00 0.00 0.00 Hour
  2005 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 4.86 4.16 331.00 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8024.00 132.70 30.32 4.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2004 Oxelösund 15134 Urban Background 1082 5.02 3.92 325.00 38.57 0.00 0.00 0.00 0.00 7809.00 95.70 35.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Hour
  2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.64 0.59 59.00 Month
  2001 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.83 0.90 183.00 Month
  2000 Katrineholm 7189 Urban Background 1029 0.69 91.00 Month