0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • NO2 (Nitrogen dioxide)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
    2012 Hälleforsnäs Tätort 32706 Urban Traffic 682 4.31 102 0.00 0.00 0.00 12.58 22.39 2449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 46.10 Hour
    2011 Hälleforsnäs Tätort 32706 Urban Traffic 682 2.02 267 0.00 0.00 0.00 5.30 8.29 6414 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 27.46 Hour