0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358 8599 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 331 7938 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 344 8255 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359 8616 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340 8161 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 359 8610 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340 8167 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 349 8368 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 364 8735 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349 8384 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335 8048 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343 8237 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353 8479 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349 8385 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350 8410 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 66.86 348 8349 24.00 246.00 148.55 2458.00 0.00 0.00 154.20 14960.30 31077.01 6572.15 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 321 7696 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 58.10 307 7379 2.00 174.00 136.42 1366.00 0.00 0.00 160.20 7780.09 11505.74 3693.73 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.58 335 8046 9.00 220.00 132.12 2200.00 0.00 0.00 143.50 11904.65 20236.00 5363.43 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.54 356 8536 3.00 181.00 129.45 1093.00 0.00 0.00 138.30 5257.75 7934.76 2632.94 Hour
  1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355 8529 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
  1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 65.14 353 8476 12.00 225.00 162.05 2100.00 0.00 0.00 173.40 11555.94 25775.18 5175.59 Hour
  1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343 8243 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
  1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 326 7814 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
  1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.39 337 8080 6.00 148.00 140.32 1164.00 0.00 0.00 151.60 9683.84 14151.90 2834.70 Hour
  1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319 7658 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
  1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.61 324 7772 1.00 144.00 128.93 995.00 0.00 0.00 141.60 5996.15 10868.71 2746.26 Hour
  1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.50 302 7247 12.00 129.00 135.33 1225.00 0.00 0.00 146.20 9174.30 16006.35 3497.84 Hour