0 / 1

Områdesklassificering

0 / 1

Klassificering

  • C6H6 (Benzene)

    År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel Bensen µg/m³ (MKN=5, Miljömål=1) Antal dygn Antal timmar Tidsupplösning
    2003 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1445 1.25 152 Week
    2002 Katrineholm 7189 Urban Background 1368 1.43 92 Week
    2002 Visby Tallunden 9818 Urban Background 1445 2.01 16 Week