0 / 3

Områdesklassificering

1 / 2

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.73 362.00 Month
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.67 363.00 Month
  2018 Eskilstuna Alva Myrdals gata 5 tak 157995 Urban Background 4210 6.88 364.58 0.00 0.00 1.00 19.69 37.73 8750.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 27.60 69.40 Hour
  2018 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.95 362.00 Month
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.33 365.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Gävle Kyrkogatan 4 tak 157994 Urban Background 4213 9.24 352.46 0.00 1.00 2.00 23.50 48.89 8459.00 42.00 21.00 5.00 4.00 1.00 0.00 33.00 34.80 154.10 Hour
  2017 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.64 365.00 Month
  2017 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4252 13.35 89.00 Month
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.16 365.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.76 365.00 Month
  2016 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 4252 13.61 209.00 Month
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.30 366.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Jädraås 602 Rural Background 693 0.80 362.00 Month
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.35 365.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Jädraås 602 Rural Background 693 0.82 364.00 Month
  2014 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.03 147.00 Month
  2014 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 4.31 150.00 Month
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Jädraås 602 Rural Background 693 0.77 364.00 Month
  2013 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 1743 15.86 92.00 0.00 0.00 3.00 36.25 46.65 Day
  2013 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.10 92.00 Month
  2013 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 5.04 93.00 Month
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 364.00 Month
  2012 Linköping 133 Urban Background 749 13.56 60.00 Month
  2012 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 1743 10.84 201.00 0.00 0.00 1.00 28.48 40.92 Day
  2012 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.94 123.00 Month
  2012 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 5.06 124.00 Month
  2012 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 6.21 150.00 Month
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.58 365.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.26 299.00 Month
  2011 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.38 329.00 Month
  2011 Jädraås 602 Rural Background 693 0.98 335.00 Month
  2011 Linköping 133 Urban Background 127 10.74 92.00 0.00 0.00 0.00 23.90 33.20 Day
  2011 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 12.31 12.31 Month
  2011 Linköping Djurgårdsgatan 2 32939 Urban Background 1743 7.59 72.00 0.00 0.00 0.00 13.91 14.65 Day
  2011 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.23 181.00 Month
  2011 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 4.63 178.00 Month
  2011 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 7.52 121.00 Month
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.62 365.00 Month
  2011 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 6.76 264.58 0.00 0.00 0.00 19.45 27.45 6350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.79 50.42 Hour
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.51 149.00 Month
  2010 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 16.40 149.00 Month
  2010 Jädraås 602 Rural Background 693 1.02 364.00 Month
  2010 Linköping 133 Urban Background 127 13.09 176.00 0.00 0.00 1.00 31.30 43.70 Day
  2010 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 3.04 90.00 Month
  2010 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 6.89 89.00 Month
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.24 213.00 Month
  2010 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 9.38 91.00 0.00 0.00 0.00 22.61 28.01 2184.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.87 59.34 Hour
  2010 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.81 336.00 0.00 0.00 1.00 24.09 42.60 8064.00 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 34.30 75.10 Hour
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.30 336.00 Month
  2009 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 15.15 336.00 Month
  2009 Jädraås 602 Rural Background 693 0.95 365.00 Month
  2009 Linköping 133 Urban Background 127 9.67 209.00 0.00 0.00 0.00 21.20 22.70 Day
  2009 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.43 182.00 Month
  2009 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 4.36 183.00 Month
  2009 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 6.67 88.00 Month
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300.00 Month
  2009 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 10.26 321.00 0.00 0.00 3.00 29.39 46.07 7704.00 44.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 38.90 81.40 Hour
  2008 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.20 366.00 Month
  2008 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 14.42 365.00 Month
  2008 Jädraås 602 Rural Background 693 0.90 366.00 Month
  2008 Linköping 133 Urban Background 127 8.70 354.00 0.00 0.00 0.00 19.30 24.10 Day
  2008 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 1.82 364.00 Month
  2008 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 3.88 366.00 Month
  2008 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 6.76 57.00 Month
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 365.00 Month
  2007 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 10.71 304.83 0.00 0.00 0.00 24.33 30.69 7316.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32.70 64.50 Hour
  2007 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.50 121.00 Month
  2007 Hudiksvall, Tätort 8238 Urban Background 678 18.38 121.00 Month
  2007 Jädraås 602 Rural Background 693 0.89 365.00 Month
  2007 Linköping 133 Urban Background 127 8.38 339.00 0.00 0.00 0.00 19.10 31.40 Day
  2007 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 1.79 362.00 Month
  2007 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 3.86 333.00 Month
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.61 363.00 Month
  2007 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 11.93 352.17 0.00 2.00 5.00 30.61 51.02 8452.00 74.00 26.00 11.00 3.00 0.00 0.00 48.00 45.00 107.00 Hour
  2007 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.06 362.50 0.00 0.00 0.00 20.49 29.31 8700.00 14.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 29.20 78.10 Hour
  2006 Eskilstuna Värjan 18649 Urban Background 629 12.59 225.88 0.00 0.00 2.00 28.20 38.44 5421.00 16.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 40.20 79.30 Hour
  2006 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.79 92.00 0.00 0.00 4.00 45.40 47.20 Day
  2006 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.34 59.00 Month
  2006 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.90 92.00 Month
  2006 Jädraås 602 Rural Background 693 1.03 363.00 Month
  2006 Linköping 133 Urban Background 127 11.52 182.00 0.00 0.00 0.00 25.10 28.50 Day
  2006 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 9.48 9.48 Month
  2006 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.02 362.00 Month
  2006 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 4.54 365.00 Month
  2006 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 5.79 82.00 Month
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.91 363.00 Month
  2006 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 12.12 303.38 0.00 0.00 3.00 29.27 45.40 7281.00 66.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 44.70 84.70 Hour
  2006 Oxelösund 15134 Urban Background 803 6.35 338.25 0.00 0.00 0.00 20.35 28.78 8118.00 11.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 28.60 74.70 Hour
  2006 Söderhamn 1083 Urban Background 870 16.31 77.00 0.00 0.00 6.00 41.10 46.60 Day
  2005 Bollnäs 1714 Urban Background 605 19.42 93.00 0.00 0.00 5.00 39.70 45.90 Day
  2005 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.18 183.00 0.00 2.00 10.00 42.90 53.70 Day
  2005 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.83 183.00 Month
  2005 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.94 183.00 Month
  2005 Jädraås 602 Rural Background 693 1.08 365.00 Month
  2005 Linköping 133 Urban Background 127 11.22 169.00 0.00 0.00 0.00 26.20 29.20 Day
  2005 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 9.90 9.90 Month
  2005 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 1.95 361.00 Month
  2005 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 4.17 365.00 Month
  2005 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 7.94 92.00 Month
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.99 361.00 Month
  2005 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 11.35 360.67 0.00 1.00 4.00 31.92 50.99 8656.00 80.00 26.00 6.00 2.00 0.00 0.00 54.00 44.90 102.00 Hour
  2005 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.21 336.08 0.00 0.00 0.00 17.66 22.45 8066.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 26.03 71.02 Hour
  2005 Sandviken 143 Urban Background 1747 10.34 94.00 0.00 0.00 0.00 27.30 30.60 Day
  2005 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.74 59.00 Month
  2005 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 2.93 59.00 Month
  2005 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.34 84.00 0.00 0.00 0.00 23.90 31.70 Day
  2004 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.05 85.00 0.00 0.00 2.00 35.80 40.70 Day
  2004 Gävle 9339 Urban Background 653 20.04 87.08 0.00 3.00 7.00 53.99 55.67 2090.00 130.00 40.00 12.00 8.00 0.00 0.00 92.00 70.80 122.80 Hour
  2004 Hudiksvall 124 Urban Background 674 19.01 179.00 0.00 1.00 10.00 43.10 53.60 Day
  2004 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.10 184.00 Month
  2004 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.25 184.00 Month
  2004 Jädraås 602 Rural Background 693 1.18 366.00 Month
  2004 Linköping 133 Urban Background 127 11.40 167.00 0.00 0.00 0.00 22.80 31.90 Day
  2004 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.46 180.00 Month
  2004 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 750 3.83 60.00 Month
  2004 Linköping, Östra Harg 13536 Rural Background 751 5.90 92.00 Month
  2004 Ljusdal 757 Urban Background 754 16.61 96.00 0.00 0.00 3.00 37.20 40.80 Day
  2004 Motala, Tätort 13302 Urban Background 783 7.69 89.00 Month
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 203.00 Month
  2004 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 15.24 88.92 0.00 0.00 2.00 30.84 39.90 2134.00 31.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 50.80 84.00 Hour
  2004 Oxelösund 15134 Urban Background 803 7.30 322.29 0.00 0.00 0.00 21.19 30.65 7735.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 28.30 65.60 Hour
  2004 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.02 174.00 0.00 0.00 2.00 32.60 39.00 Day
  2004 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.42 179.00 Month
  2004 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 3.19 179.00 Month
  2003 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.08 88.00 0.00 2.00 7.00 41.30 51.80 Day
  2003 Gävle 9339 Urban Background 653 19.04 94.96 1.00 7.00 9.00 51.82 76.77 2279.00 167.00 74.00 19.00 11.00 0.00 0.00 129.00 78.90 118.70 Hour
  2003 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.69 177.00 1.00 4.00 11.00 42.60 76.90 Day
  2003 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.80 176.00 Month
  2003 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.75 176.00 Month
  2003 Jädraås 602 Rural Background 693 1.00 365.00 Month
  2003 Linköping 133 Urban Background 127 13.15 166.00 0.00 0.00 3.00 30.70 47.20 Day
  2003 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 9.26 9.26 Month
  2003 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.03 362.00 Month
  2003 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 750 2.31 365.00 Month
  2003 Ljusdal 757 Urban Background 754 12.72 86.00 0.00 0.00 1.00 30.00 38.00 Day
  2003 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 14.12 290.71 2.00 2.00 5.00 34.22 79.85 6977.00 126.00 37.00 15.00 8.00 3.00 0.00 75.00 52.50 156.00 Hour
  2003 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.19 174.00 1.00 3.00 7.00 44.70 64.90 Day
  2003 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 1.88 170.00 Month
  2003 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 2.91 180.00 Month
  2002 Bollnäs 1714 Urban Background 605 13.36 91.00 0.00 0.00 2.00 32.60 41.10 Day
  2002 Gävle 9339 Urban Background 653 23.52 122.62 0.00 0.00 14.00 43.28 45.38 2943.00 167.00 42.00 9.00 6.00 1.00 0.00 112.00 68.50 143.30 Hour
  2002 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.91 181.00 0.00 2.00 14.00 42.60 51.10 Day
  2002 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 2.24 184.00 Month
  2002 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 2.03 184.00 Month
  2002 Jädraås 602 Rural Background 693 1.19 365.00 Month
  2002 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.35 90.00 0.00 0.00 0.00 25.90 27.50 Day
  2002 Linköping 133 Urban Background 127 12.49 176.00 0.00 0.00 0.00 24.80 30.30 Day
  2002 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 14.10 14.10 Month
  2002 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 1.74 272.00 Month
  2002 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 750 1.93 273.00 Month
  2002 Motala 138 Urban Background 782 6.10 75.00 0.00 0.00 0.00 19.60 20.80 Day
  2002 Norrköping Rosen 6870 Urban Background 324 16.11 356.71 0.00 0.00 5.00 33.29 44.95 8561.00 111.00 19.00 3.00 2.00 0.00 0.00 56.00 50.50 109.00 Hour
  2002 Sandviken 143 Urban Background 1747 14.03 177.00 0.00 1.00 4.00 32.70 50.50 Day
  2002 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.76 184.00 Month
  2002 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 3.56 183.00 Month
  2002 Söderhamn 1083 Urban Background 870 15.74 90.00 0.00 1.00 2.00 35.80 49.10 Day
  2001 Bollnäs 1714 Urban Background 605 16.07 88.00 0.00 0.00 3.00 36.80 40.60 Day
  2001 Hudiksvall 124 Urban Background 674 18.61 182.00 0.00 0.00 7.00 38.00 44.40 Day
  2001 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.73 183.00 Month
  2001 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.73 183.00 Month
  2001 Jädraås 602 Rural Background 693 0.91 364.00 Month
  2001 Katrineholm 7189 Urban Background 716 9.98 164.00 0.00 0.00 0.00 25.60 27.40 Day
  2001 Linköping 133 Urban Background 127 12.34 176.00 0.00 0.00 0.00 23.70 29.10 Day
  2001 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 13.60 13.60 Month
  2001 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 1.78 271.00 Month
  2001 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 750 2.09 270.00 Month
  2001 Motala 138 Urban Background 782 6.86 92.00 0.00 0.00 0.00 19.40 25.70 Day
  2001 Sandviken 143 Urban Background 1747 12.44 181.00 0.00 0.00 1.00 26.70 41.70 Day
  2001 Sandviken, Boviken 8204 Rural Background 827 2.22 180.00 Month
  2001 Sandviken, Hammarby 8203 Rural Background 828 2.66 180.00 Month
  2001 Söderhamn 1083 Urban Background 870 11.85 90.00 0.00 0.00 0.00 29.80 34.60 Day
  2000 Bollnäs 1714 Urban Background 605 10.99 89.00 0.00 0.00 0.00 22.70 26.70 Day
  2000 Gävle 9339 Urban Background 653 27.02 84.04 1.00 6.00 16.00 53.57 64.29 2017.00 208.00 75.00 17.00 4.00 0.00 0.00 161.00 81.70 114.20 Hour
  2000 Hudiksvall 124 Urban Background 674 20.56 180.00 0.00 0.00 14.00 41.60 45.60 Day
  2000 Hudiksvall, Håcksta 8240 Rural Background 675 1.66 183.00 Month
  2000 Hudiksvall, Råbosjön 8239 Rural Background 677 1.53 183.00 Month
  2000 Jädraås 601 Rural Background 1739 0.95 335.00 Month
  2000 Katrineholm 7189 Urban Background 716 10.88 91.00 0.00 0.00 0.00 18.00 19.10 Day
  2000 Linköping 133 Urban Background 127 11.61 179.00 0.00 0.00 0.00 22.50 28.40 Day
  2000 Linköping 133 Urban Background 749 0.00 0.00 0.00 16.37 16.37 Month
  2000 Linköping, Gävbo 8215 Rural Background 748 2.00 354.00 Month
  2000 Linköping, Viggeby 8214 Rural Background 750 2.31 366.00 Month
  2000 Motala 138 Urban Background 782 7.24 91.00 0.00 0.00 0.00 24.20 25.80