1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.67 363.00 Month
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.33 365.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.16 365.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.30 366.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.35 365.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.58 365.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.62 365.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.24 213.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300.00 Month
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 365.00 Month
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.61 363.00 Month
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.91 363.00 Month
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.99 361.00 Month
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 203.00 Month
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month
 • O3 (Ozone)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel ozon µg/m³ Antal dygn Antal timmar Antal dagar med gl8h > 120 µg/m³ (MKN=0) Antal dagar med gl8h > 70 µg/m³ (Miljömål=0) Max gl8h ozon µg/m³ Antal timmar ozon > 80 µg/m³ (Miljömål=0) Antal timmar ozon > 180 µg/m³ (tröskel för information) Antal timmar ozon > 240 µg/m³ (tröskel för larm) Max timme ozon µg/m³ AOT40 Maj-Juli 08-20 µg/m³·h (MKN=18000, MKN från 2020=6000) AOT40 April-Sept 08-20 µg/m³·h (Miljömål=10000) SOMO35 Tidsupplösning
  2019 Höka 30014 Rural-Regional Background 1950 52.64 177.00 Month
  2019 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.03 208.00 Month
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 64.54 363.58 8726.00 8.00 196.00 142.71 1808.00 0.00 0.00 172.20 6953.49 16365.03 3718.59 Hour
  2019 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 68.86 213.00 Month
  2019 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 56.64 213.00 Month
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.32 363.25 8718.00 14.00 216.00 151.55 2507.00 0.00 0.00 157.12 13026.68 20837.31 4858.68 Hour
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.05 358.29 8599.00 2.00 156.00 140.00 968.00 0.00 0.00 142.86 3176.66 5284.39 2025.30 Hour
  2017 Höka 30014 Rural-Regional Background 1950 50.19 217.00 Month
  2017 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 56.99 217.00 Month
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.82 360.33 8648.00 3.00 205.00 133.01 1486.00 0.00 0.00 136.60 4633.87 7992.81 2788.01 Hour
  2017 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 62.29 217.00 Month
  2017 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 50.87 217.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 51.07 330.75 7938.00 1.00 104.00 120.01 525.00 0.00 0.00 122.63 5201.80 6093.43 1469.82 Hour
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 64.68 363.79 8731.00 9.00 203.00 149.05 1464.00 0.00 0.00 174.20 8755.72 12928.31 3271.14 Hour
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.05 343.96 8255.00 0.00 134.00 104.97 459.00 0.00 0.00 116.25 1049.87 2828.53 1298.77 Hour
  2015 Höka 30014 Rural-Regional Background 1950 53.54 189.00 Month
  2015 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1959 59.87 217.00 Month
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 64.44 364.12 8739.00 2.00 228.00 124.64 1307.00 0.00 0.00 138.10 3538.42 7272.27 2834.65 Hour
  2015 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 66.68 217.00 Month
  2015 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 53.52 217.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 52.27 359.00 8616.00 3.00 141.00 137.35 814.00 0.00 0.00 145.76 6194.35 10060.05 2181.03 Hour
  2014 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.27 210.00 Month
  2014 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 60.96 210.00 Month
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.89 362.75 8706.00 9.00 199.00 145.68 1530.00 0.00 0.00 151.10 6098.40 13513.01 3391.63 Hour
  2014 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 71.65 210.00 Month
  2014 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 55.81 210.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.78 340.04 8161.00 0.00 158.00 114.40 1037.00 0.00 0.00 118.10 4323.64 6712.82 2442.48 Hour
  2013 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 54.89 210.00 Month
  2013 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.00 210.00 Month
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.55 347.04 8329.00 6.00 225.00 128.35 2290.00 0.00 0.00 133.00 8425.40 16189.09 4445.94 Hour
  2013 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1961 72.28 210.00 Month
  2013 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.86 154.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.19 358.75 8610.00 0.00 155.00 118.52 953.00 0.00 0.00 125.70 4218.16 6119.24 2225.74 Hour
  2012 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 51.44 217.00 Month
  2012 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 59.58 217.00 Month
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 62.93 334.25 8022.00 3.00 178.00 137.30 1366.00 0.00 0.00 140.00 8845.40 11648.21 3113.25 Hour
  2012 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.98 217.00 Month
  2012 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 51.68 214.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.33 340.29 8167.00 3.00 179.00 133.03 1293.00 0.00 0.00 136.80 7447.57 10114.89 3162.46 Hour
  2011 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 53.36 210.00 Month
  2011 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 62.21 210.00 Month
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.28 362.38 8697.00 15.00 219.00 150.77 2658.00 0.00 0.00 160.90 12956.80 19653.90 4807.32 Hour
  2011 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 71.19 210.00 Month
  2011 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 52.30 209.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.12 348.67 8368.00 3.00 165.00 136.72 1111.00 0.00 0.00 144.90 5474.31 7414.80 2575.30 Hour
  2010 Höka 30014 Rural-Regional Background 1949 50.61 210.00 Month
  2010 Normlösa 21730 Rural-Regional Background 1958 53.73 208.00 Month
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 65.81 359.88 8637.00 4.00 217.00 186.71 1785.00 4.00 0.00 216.10 8499.98 13088.57 3718.39 Hour
  2010 Omberg 21729 Rural-Regional Background 1960 65.83 180.00 Month
  2010 Solltorp 21728 Rural-Regional Background 1968 47.13 210.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 53.62 363.96 8735.00 2.00 160.00 122.60 1132.00 0.00 0.00 129.90 3791.30 7825.70 2464.68 Hour
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.23 363.67 8728.00 7.00 159.00 138.60 1473.00 0.00 0.00 143.40 4746.70 11950.03 2942.93 Hour
  2008 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.87 349.33 8384.00 5.00 166.00 125.61 1388.00 0.00 0.00 134.90 9525.36 13923.12 3460.44 Hour
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.56 362.33 8696.00 8.00 159.00 146.03 1735.00 0.00 0.00 154.60 9831.13 16078.16 3398.70 Hour
  2007 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.21 335.33 8048.00 10.00 172.00 138.92 1731.00 0.00 0.00 144.20 11229.83 17154.64 4133.72 Hour
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 60.30 347.17 8332.00 11.00 141.00 128.90 1453.00 0.00 0.00 135.30 6923.53 12641.25 3082.50 Hour
  2006 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 67.36 343.21 8237.00 28.00 246.00 177.92 2532.00 3.00 0.00 192.20 22745.82 35707.72 7027.20 Hour
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.31 347.54 8341.00 12.00 223.00 148.60 2222.00 0.00 0.00 161.00 13948.36 19338.97 4662.65 Hour
  2005 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.58 353.29 8479.00 7.00 199.00 131.58 1919.00 0.00 0.00 135.20 9091.80 15829.25 4045.57 Hour
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 62.61 344.42 8266.00 4.00 162.00 130.93 1805.00 0.00 0.00 135.80 5705.44 12601.45 3365.53 Hour
  2004 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.10 349.38 8385.00 9.00 187.00 138.98 1434.00 0.00 0.00 143.70 6775.56 13963.14 3594.41 Hour
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 67.59 362.67 8704.00 11.00 224.00 140.25 2048.00 0.00 0.00 146.40 8372.08 17333.84 4346.38 Hour
  2003 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.77 350.42 8410.00 15.00 223.00 150.82 2336.00 0.00 0.00 157.70 14876.30 22143.38 5532.33 Hour
  2003 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.54 363.54 8725.00 22.00 242.00 180.50 2599.00 5.00 0.00 190.00 12722.90 22435.80 5627.86 Hour
  2002 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 66.86 347.88 8349.00 24.00 246.00 148.55 2458.00 0.00 0.00 154.20 14960.30 31077.01 6572.15 Hour
  2002 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 69.84 360.79 8659.00 17.00 238.00 146.62 2564.00 0.00 0.00 159.40 10178.46 25568.93 5500.36 Hour
  2001 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 59.20 320.67 7696.00 2.00 175.00 138.80 1361.00 0.00 0.00 146.90 6928.45 9600.62 3424.23 Hour
  2001 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 66.11 349.67 8392.00 3.00 211.00 151.05 2051.00 0.00 0.00 158.80 8435.28 14187.63 4085.29 Hour
  2000 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 58.10 307.46 7379.00 2.00 174.00 136.42 1366.00 0.00 0.00 160.20 7780.09 11505.74 3693.73 Hour
  2000 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.72 365.25 8766.00 13.00 184.00 144.73 1575.00 0.00 0.00 156.80 9153.84 13801.79 3383.55 Hour
  1999 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 64.58 335.25 8046.00 9.00 220.00 132.12 2200.00 0.00 0.00 143.50 11904.65 20236.00 5363.43 Hour
  1999 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 66.27 350.12 8403.00 13.00 211.00 135.05 2116.00 0.00 0.00 155.00 12369.11 19637.12 4576.02 Hour
  1998 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 55.54 355.67 8536.00 3.00 181.00 129.45 1093.00 0.00 0.00 138.30 5257.75 7934.76 2632.94 Hour
  1998 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 56.64 364.29 8743.00 4.00 148.00 139.17 1096.00 0.00 0.00 145.20 5053.33 7422.20 2305.44 Hour
  1997 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.31 355.38 8529.00 13.00 209.00 133.17 2136.00 0.00 0.00 148.00 13053.94 23609.11 4685.27 Hour
  1997 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.77 359.79 8635.00 3.00 194.00 132.60 1931.00 0.00 0.00 143.00 8946.10 14962.19 3641.92 Hour
  1996 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 65.14 353.17 8476.00 12.00 225.00 162.05 2100.00 0.00 0.00 173.40 11555.94 25775.18 5175.59 Hour
  1996 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 64.35 359.08 8618.00 17.00 190.00 169.80 1805.00 2.00 0.00 182.20 6611.20 19237.21 4238.31 Hour
  1995 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.35 343.46 8243.00 11.00 196.00 132.75 1413.00 0.00 0.00 143.20 13300.80 18342.10 3776.42 Hour
  1995 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 60.77 353.88 8493.00 11.00 158.00 148.15 1336.00 0.00 0.00 171.40 9155.20 13996.44 3217.04 Hour
  1994 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 61.77 325.58 7814.00 8.00 201.00 148.47 1636.00 0.00 0.00 157.20 12576.55 18752.60 4236.63 Hour
  1994 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 65.69 358.79 8611.00 22.00 205.00 177.35 2083.00 4.00 0.00 190.20 18761.32 27390.79 4865.00 Hour
  1993 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.39 336.67 8080.00 6.00 148.00 140.32 1164.00 0.00 0.00 151.60 9683.84 14151.90 2834.70 Hour
  1993 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.87 354.46 8507.00 10.00 162.00 145.05 1450.00 0.00 0.00 160.20 12091.02 17899.59 3491.94 Hour
  1992 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 60.54 319.08 7658.00 16.00 156.00 148.40 1503.00 0.00 0.00 156.00 16431.53 20134.33 4110.58 Hour
  1992 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 68.04 349.29 8383.00 28.00 188.00 181.50 2177.00 9.00 0.00 194.00 25290.32 30211.88 5371.57 Hour
  1991 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 54.61 323.83 7772.00 1.00 144.00 128.93 995.00 0.00 0.00 141.60 5996.15 10868.71 2746.26 Hour
  1991 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 60.57 353.79 8491.00 3.00 161.00 130.18 1133.00 0.00 0.00 139.40 4380.48 9777.02 2576.81 Hour
  1990 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 16 57.50 301.96 7247.00 12.00 129.00 135.33 1225.00 0.00 0.00 146.20 9174.30 16006.35 3497.84 Hour
  1990 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 65.18 359.46 8627.00 38.00 209.00 225.20 1879.00 12.00 2.00 244.00 16223.65 30365.40 5799.61 Hour
  1989 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.89 350.46 8411.00 14.00 178.00 172.02 1468.00 0.00 0.00 179.60 13448.29 19462.36 3901.23 Hour
  1988 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 61.84 339.04 8137.00 21.00 157.00 147.05 1719.00 0.00 0.00 155.20 17267.98 22303.11 4335.03 Hour
  1987 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 58.66 330.54 7933.00 10.00 138.00 165.42 1421.00 2.00 0.00 184.00 7808.98 12936.05 3665.10 Hour
  1986 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 63.34 252.12 6051.00 12.00 125.00 164.06 1142.00 0.00 0.00 176.40 12591.53 15387.95 4255.31 Hour
  1985 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 289 55.53 83.00 1992.00 2.00 42.00 156.00 159.00 1.00 0.00 194.00 1284.31 4751.74 2616.95 Hour