1 / 3

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

 • NO2 (Nitrogen dioxide)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Medel NO2 µg/m³ (NUT=26, ÖUT=32, MKN=40, miljömål=20) Antal dygn Antal dygn NO2 > 60 µg/m³ (MKN=7) Antal dygn NO2 > 48 µg/m³ (ÖUT=7) Antal dygn NO2 > 36 µg/m³ (NUT=7) 98%il dygn NO2 µg/m³ (MKN=60) Max dygn NO2 Antal timmar Antal timmar NO2 > 54 µg/m³ (NUT=175) Antal timmar NO2 > 72 µg/m³ (ÖUT=175) Antal timmar NO2 > 90 µg/m³ (MKN=175) Antal timmar NO2 > 100 µg/m³ (NUT=18) Antal timmar NO2 > 140 µg/m³ (ÖUT=18) Antal timmar NO2 > 200 µg/m³ (MKN=18) Antal timmar NO2 > 60 µg/m³ (Miljömål=175) 98%il timme NO2 µg/m³ Max timme NO2 µg/m³ Tidsupplösning
  2019 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 0.67 363.00 Month
  2019 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.41 338.00 Month
  2018 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.33 365.00 Month
  2018 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 365.00 Month
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.38 357.00 0.00 0.00 0.00 3.89 8.80 Day
  2017 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.16 365.00 Month
  2017 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.45 363.00 0.00 0.00 0.00 4.71 8.60 Day
  2016 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.30 366.00 Month
  2016 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 366.00 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.26 348.00 0.00 0.00 0.00 3.86 6.65 Day
  2015 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.35 365.00 Month
  2015 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.42 365.00 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.55 361.00 0.00 0.00 0.00 4.44 7.06 Day
  2014 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2014 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.47 325.00 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.77 360.00 0.00 0.00 0.00 6.51 8.58 Day
  2013 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.40 365.00 Month
  2013 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.37 365.00 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.98 367.00 0.00 0.00 0.00 7.67 11.48 Day
  2012 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.58 365.00 Month
  2012 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 1.94 365.00 0.00 0.00 0.00 5.50 14.17 Day
  2011 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.62 365.00 Month
  2011 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.62 365.00 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.58 362.00 0.00 0.00 0.00 8.77 19.24 Day
  2010 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.24 213.00 Month
  2010 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.59 365.00 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 15 2.11 364.00 0.00 0.00 0.00 6.78 16.92 Day
  2009 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.52 300.00 Month
  2009 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2008 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 365.00 Month
  2008 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.56 366.00 Month
  2007 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.61 363.00 Month
  2007 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.51 365.00 Month
  2006 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.91 363.00 Month
  2006 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.53 365.00 Month
  2005 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.99 361.00 Month
  2005 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.54 341.00 Month
  2004 Norra Kvill 623 Rural-Regional Background 1728 1.74 203.00 Month
  2004 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.76 338.00 Month
  2003 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.64 299.00 Month
  2002 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.60 365.00 Month
  2001 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.52 365.00 Month
  2000 Storulvsjön 159227 Rural-Regional Background 4469 0.50 61.00 Month
 • Ni in PM10 (Nickel in PM10)

  År Station Nationell stationskod Klassificering Inlet-id Antal dygn Årsmedel Ni in PM10 ng/m³ (MKN=20) Tidsupplösning
  2017 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 331.00 0.28 Month
  2016 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 351.00 0.25 Month
  2015 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 290.00 0.13 Month
  2014 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 355.00 0.58 Month
  2013 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 329.00 0.68 Month
  2012 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 347.00 0.42 Month
  2011 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 342.00 0.50 Month
  2010 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 353.00 0.53 Month
  2009 Aspvreten 101 Rural-Regional Background 12 326.00 0.53 Month